mieszkasz w londynie banner

2016: Rok Marsa i Ognistej Małpy

 21.03.2016 wchodzimy w astrologiczny patronat planety Mars. Panowanie nad ziemią obejmuje mitologiczny wojownik, zdobywca, „Bóg Wojny”. W Babilonie nazywano go Nergalem, był bogiem gwałtów zbrodni i śmierci, w Grecji nazywano go Aresem, Marsem nazwali go Rzymianie.

2016: Rok Marsa i Ognistej Małpy
2016: Rok Marsa i Ognistej Małpy

Zaczęło się w Babilonie

Mędrcy Babilonu przypisali kolejne lata w siedmioletnim cyklu znanym wówczas ciałom niebieskim: Saturnowi, Jowiszowi Marsowi, Słońcu, Wenus, Merkuremu i Księżycowi. Uważali że wszystko, co żywe, a także losy świata są we władaniu ich wpływu. 

W dawnej astrologii Mars uważany była za planetę złowróżbną, niosącą wydarzenia nieprzewidywalne i mające natychmiastowy wpływ na życie i sytuację ludzi. Spodziewano się pod jego panowaniem przemocy, gwałtownych i niemożliwych do powstrzymania wydarzeń, takich jak kataklizmy, pożary czy zaraza. Przewidywano nastanie głodu będącego skutkiem zniszczenia zbiorów np. przez szarańczę, lub stratę dobytku po przejściu wrogich wojsk.
W dawnych czasach wierzono, że Mars przynosi rewolucje, obalenie monarchii.

Patron „cechu krwi i ognia”

W starożytności Mars patronował tym, co krew rozlewają: chirurgom, katom, rzeźnikom, balwierzom, kowalom, żołnierzom oraz zawodom, które miały do czynienia z ogniem.

Myślenie o Marsie jako o złowróżbnej planecie wywodzi się najprawdopodobniej ze słusznego spostrzeżenia, iż wszystko to, co nagłe i niespodziewane, wytrąca człowieka z dotychczasowego rytmu, a więc stanowi źródło stresu i niepokoju. 

W XXI w nic się nie zmieniło

W „nowej astrologii” oddziaływanie Marsa interpretuje się jako tryumf własnej woli. Wielu ludzi będzie najpierw działać, a później myśleć. Dobroczynne oddziaływanie planety to  wyzwolenie energii, dynamiczne działanie,  odpowiedzialność, przedsiębiorczość, zaradność. Negatywny aspekt jej wpływu to: niecierpliwość, konfliktowość, przemoc, despotyzm. Bez Marsa bylibyśmy jak przestraszeni staruszkowie, lękliwi i bez chęci do życia, nikt by nie ryzykował, panowałby zastój i apatia. Jego pozycja, a więc znak zodiaku, pokazują jak działamy, w jaki sposób będziemy osiągać własne cele. Rok Marsa jest korzystny dla osób, które chcą wiele zrobić, wyjechać ,walczyć w sądzie, odzyskać to, co straciły. Dla tych którzy mają idee i cel działania w imię przekonań lub wiary. Dla ludzi pracowitych, którzy nie boją się wyzwań i staną do współzawodnictwa. 2016 to rok kończenia spraw odwlekanych.

Mars w dwudziestym wieku 

W latach silnego wpływu tej planety można liczyć się z wybuchem rozmaitych konfliktów. W roku Marsa doszedł do władzy Adolf Hitler. Wybuchła  II wojna światowa, wojna „sześciodniowa” Izraela z Egiptem. Doszło do „ofensywy Tet” z udziałem wojsk USA w Wietnamie. Miało miejsce tzw. powstanie czerwcowe w Berlinie, rozpoczęły się wydarzenia marcowe w Warszawie i „praska wiosna” w Czechosłowacji. W roku Marsa został ogłoszony w Polsce stan wojenny. W 1988 Mars przyniósł Polsce sierpniową falę strajków, zwalczanych wprowadzaniem między innymi godziny policyjnej. W 1989 po mediacji Kościoła doszło do rozpoczęcia negocjacji rządu z kierownictwem Solidarności a następnie (jeszcze w roku Marsa) do obrad Okrągłego Stołu. W 2003 roku regencja Marsa zakończyła się operacją „Wolność dla Iraku” – ofensywą sił koalicji antysaddamowskiej na Bagdad.

Rok ognistej małpy

2016 jest w chińskim zodiaku rokiem małpy, towarzyszący żywioł to ogień, kolor czerwony. Nazwano go „Rokiem ognistej małpy".

Moneta na rok małpy

Chiński system astrologiczny jest zupełnie odmienny od zachodniego. Co roku władanie przejmuje inne zwierzę zodiakalne. Zwierzęta te zmieniają się co 12 lat, ale w każdym roku nabierają zabarwienia jednego z pięciu chińskich żywiołów: drzewo, ogień, ziemia, metal, woda. Pełny cykl chińskiego kalendarza zodiakalnego zajmuje 60 lat. Dwanaście zwierząt w okręgu ma początek w legendzie o Buddzie, który zaprosił wszystkie zwierzęta, aby przyłączyły się do niego w dzień Nowego Roku. Niestety tylko dwanaście zwierząt przyszło zobaczyć Buddę. W nagrodę obiecał uczynić z nich patronów nadchodzących lat w kolejności w jakiej przybyły. Pierwszym zwierzęciem był szczur cwaniaczek, który przyjechał na grzbiecie wołu. Trzecie zwierze to tygrys i kolejno: zając, smok, wąż, koń, owca, małpa kogut, pies, świnia.

2016 żywioł ognia

Wielu ludzi ogarnie wewnętrzny żar. Ogień podnosi pewność siebie. Pojawią się śmiałkowie gotowi rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, inicjować nowe prądy. Z wielką siłą ujawnią się też w nich wady, które mogą zniweczyć wysiłki wielu ludzi. „Małpa” działa zawsze dla własnej korzyści i przejawia w tych dążeniach niezwykłą inteligencję. Lubi ustanawiać własne prawa. W latach jej patronatu pojawiają się liderzy, zachłystujący się dążeniem do władzy. Bogactwo, sława, pozycja społeczna zyskają na znaczeniu.   Zodiakalna małpa patronuje pionierom szukającym nowych szlaków, szczególnie tym niepohamowanym w działaniach o rewolucyjnych poglądach a jak wiadomo tacy mogą nieźle namieszać w świecie.

XXI wiek

Nasz świat wywołuje w ludziach liczne frustracje: dużo pracy, mało pieniędzy, trudny start młodzieży, upadek wartości rodziny - to tylko podstawowe bolączki. Ludzie  mają dość aktualnego systemu, lecz do tej pory wyłącznie narzekali. W roku małpy mogą poczuć siłę działania przeciwko temu co się im nie podoba. Okresem sprzyjającym  powstawaniu i szerzeniu nowych idei jest kwiecień, maj i czerwiec. 

Czas „Ognistej Małpy” w historii:

  • 1650 - Potop Szwedzki
  • 1776 - powstanie USA
  • 1956 - Polska krwawe zamieszki - poznański czerwiec i październik 
  • 1956 - krwawo stłumione powstanie na Węgrzech
  • 1956 - rozpoczęcie rewolucji na Kubie
  • 1956 - Izrael zaatakował półwysep Synaj
  • 1956 -  detonacja bomby atomowej na Bikini
  • 1956 - legalizacja aborcji w PolscePodobne artykuły


Astrologia

ANGLIA.today
Job beauty access