Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Będą deportacje obywatelii Unii Europejskiej?

Setki tysięcy obywateli Unii Europejskiej może zostać deportowanych z powodu niedostatków brytyjskiego systemu osiedleńczego. Parlamentarzyści napisali w tej sprawie list do premiera Borysa Johnsona domagając się wprowadzenia dla nich prawa pobytu.

pri.org
pri.org

Szacuje się, że około 3 milionów Europejczyków zamieszkuje w tej chwili Zjednoczone Królestwo. Zgodnie z obecnymi zasadami prawo do statusu osiedlonego mają wszyscy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie od 5 lat.

Parlamentarzyści uważają, że status osiedleńczy jest niewystarczający, a po Brexicie Home Office może deportować wielu spośrod tych, którym nie przyznano statusu. Zwraca się też uwagę, że wiele osób z różnych przyczyn nie mogło złożyć wniosku o jego nadanie.

Szacuje się, że do końca lipca przyznano status prawie 57% osobom, które złożyły aplikację. Jak obliczono nadal pozostaje 2% osób, którym nie przyznano statusu albo których aplikacje nie spełniały stosownych wymagań.

Parlamentarzyści uważają, że nawet jeśli statusem zostanie objętych 98% obywateli Unii Europejskiej, będzie to nadal wynik niewystarczający. Dodają także, że premier Borys Johnson powinien przychylić się do ich propozycji wprowadzenia prawa pobytu, które wydawane byłoby automatycznie. Zaznaczają również, że obecne zakócenia systemu i brak kampanii informacyjnej, powodowane pandemią korona wirusa, mogą uniemożliwić złożenie aplikacji pozostałym osobom.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
ANGLIA.today
Anglia.today/firmy