Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Czerwone światło dla pomnika Margaret Thatcher

Spolaryzowane opinie społeczeństwa na temat Żelaznej Damy to jeden z powodów wstrzymania ustawiania pomnika na Parliament Square.

Czerwone światło dla pomnika Margaret Thatcher
Czerwone światło dla pomnika Margaret Thatcher

Propozycja ustawienia pomnika Margaret Thatcher na Parliament Square od początku budziła kontrowersje. Zmarła w 2013 roku Żelazna Dama przez zwolenników jest chwalona za wprowadzenie dyscypliny fiskalnej, przez przeciwników oskarżana o spowodowanie pierwszego w powojennej historii Wielkiej Brytanii pokolenia uboższego od ich rodziców.

Obecna oficjalna odmowa nadeszła od dysponenta gruntów, na których pomnik miałby stanąć. Powodem jest brak wyraźnej akceptacji pomnika przez rodzinę byłej premier. Sprzeciwy płynęły jednak z wielu stron. Mieszkający w sąsiedztwie obawiają się aktów wandalizmu w związku ze skrajnymi opiniami dotyczącymi Żelaznej Damy.

Jednym z argumentów jest niedochowanie dziesięcioletniego odstępu między śmiercią danej osoby, a przygotowaniem dla niej pomnika. Wyjątek uczyniono dla Nelsona Mandeli, którego uhonorowano w ten sposób 6 lat po śmierci - stało się tak jednak wobec braku kontrowersji wobec jego postaci oraz wszechobecnemu szacunkowi dla jego dokonań.

Sama jakość projektu również pozostawiała wiele do życzenia - zdaniem rodziny brakowało chociażby charakterystycznej torebki premier, z uwag czysto estetycznych najsilniejsze mówią o mdłym charakterze przedstawienia postaci oraz pominięciu cech podkreślających charakter Żelaznej Damy, dzięki którym zyskała ona ten przydomek.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today