mieszkasz w londynie banner

Izba Lordów odrzuciła kontrowersyjną ustawę

Rząd poniósł sromotną porażkę, ponieważ ustawa o rynku wewnętrznym została odrzucona przez Izbę Lordów. Przepis ten kolidował z umową w sprawie Brexitu.

2bm.com
2bm.com

Informacja ta pojawia się w chwili, kiedy odbywają się negocjacje w sprawie umowy handlowej z Unia Europejską w Londynie. Jak mówi były lider Partii Konserwatywnej, który głosował przeciwko ustawie: " premier Boris Johnson musi raz jeszcze przemyśleć jej kształt i usunąć kontrowersyjne elementy, które kolidują z umową rozwodową z Unią Europejską".

Rzecznik rządu tymczasem zapewnił, że przepis zostanie poprawiony, kiedy tylko wróci do Izby Gmin. Jak dodaje, kontrowersyjne zapisy miały pomóc utrzymać integralność Zjednoczonego Królestwa. Intencją rządu bowiem nie było łamanie prawa międzynarodowego.

Ustawa o rynku wewnętrznym została opracowana w ten sposób, aby zapewnić swobodny przepływ dóbr oraz usług pomiędzy różnymi częściami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia. Daje ona ponadto możliwość rządowi zmiany niektórych aspektów umowy wyjściowej z Unii Europejskiej, co zdaniem unijnych przywódców byłoby złamaniem prawa międzynarodowego.

Jak mówią ministrowie, ustawa byłaby taką bezpieczną siatką na wypadek gdyby Unia Europejska zinterpretowała umowę wyjściową w sposób ekstremalnie nierozsądny, zwłaszcza jeśli chodzi o elementy dotyczące Irlandii Północnej.

Nawet prezydent-elekt Joe Biden podniósł obawy dotyczące kontrowersyjnej ustawy. Jak widać takie obawy istnieją również w samym obozie rządzącym. Parlamentarzyści bowiem będą ponownie dyskutować nad przepisem w grudniu, kiedy trafi on znowu do Izby Gmin.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today