Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Maseczki w szkołach obowiązkowe

Nowe zasady lockdownu zobowiązują uczniów szkół średnich oraz collegów do noszenia maseczek w strefach komunalnych w szkole. Dyrektorowie otrzymają dodatkowy tydzień na wprowadzenie zasad w życie.

ft.com
ft.com

Noszenie maseczek nie obowiązuje w klasach. Również zgodnie z zaleceniami rządowymi, o jakich mówi The Association of School and College Leaders, chorzy czy słabsi uczniowie oraz nauczyciele nie muszą przychodzić do szkoły. Oznacza to w praktyce, że będzie brakować kadry dydaktycznej, jako że wielu nauczycieli odbywa samoizolację.

Nowe zalecenia Departamentu Edukacji mówią, że dorośli oraz dzieci powyżej 11 roku życia muszą nosić maski poruszając się w szkołach. W klasach nie jest to konieczne ze względu na zastosowanie zasad społecznego dystansu.

Aż do teraz zalecenia były obowiązkowe jedynie w szkołach i collegach, gdzie lokalny alert był na poziomie bardzo wysokim lub wysokim. Jak podaje strona rządowa, kadra szkoły z chorobami współistniejącymi powinna pozostać w domu.

Jak podkreśla Geoff Barton z The Association of School and College Leaders, jest frustrujacym, że nie ma spójnego planu zmianowego dla szkół średnich. Jak dodaje, potrzeba więcej zrozumienia dla sytuacji w szkołach oraz określenia jasnych reguł postępowania.

Większość rodziców pozytywnie odnosi się do zasad wprowadzanych w szkołach i collegach. Są wśród nich również osoby sceptycznie do nich nastawione, jak organizacja Us For Them, która uważa, że zasady są niestosowne i niewłaściwe dla uczniów.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access