Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Można już aplikować o Kartę Globalnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak się okazuje, Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) są ważne tak długo, jak wskazuje na to data ważności na karcie. Po jej utracie, należy składać wniosek o Kartę Globalnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC), która na mocy umowy z Unią Europejską, ma zastąpić popularne EHIC. Jakkolwiek nie jest to konieczne, można też ubiegać się o kartę GHIC przez upływem terminu ważności poprzedniej karty EHIC.

scot.nhs.uk
scot.nhs.uk

Umowa z Unią Europejską gwarantuje wszystkim rezydentom Wielkiej Brytanii możliwość skorzystania z niezbędnej opieki zdrowotnej w czasie podróży do krajów Unii. Obejmuje ona zarówno leczenie w nagłych wypadkach, jak też to konieczne w sytuacji długoterminowych bądź przewlekłych chorób, a także rutynową opiekę medyczną.

Karta GHIC nie obejmuje leczenia w Norwegii, Islandii czy Szwajcarii. Nie jest ona także alternatywą dla ubezpieczenia wykupywanego na czas podróży. Dlatego też rząd zaleca, aby takowe ubezpieczenie nabyć.

O Kartę Globalnego Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą aplikować wszyscy rezydenci Wielkiej Brytanii. Warto zrobić to na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną podróżą.

W sytuacji braku karty GHIC bądź EHIC, można otrzymać stosowne leczenie na podstawie tzw. Provisional Replacement Certificate, które jest dowodem uprawnienia do otrzymania leczenia. Aby go uzyskać należy skontaktować się z Overseas Healthcare Services w NHS pod numerem telefonu: 0044(0) 191 218 1999.

W niektórych krajach w takich sytuacjach może wystąpić konieczność opłaty kosztów leczenia, które zostaną następnie refundowane po powrocie do UK. Należy w tym celu przedstawić fakturę za odbyte leczenie.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today