Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Polacy pracujący w UK zapłacą podwójny podatek?

Jak się okazuje od tego roku część osób pracujących za granicą zapłaci wyższy podatek. Wszystko przez zniesienie ulgi abolicyjnej.

depositphotos.com
depositphotos.com

Podwójny podatek będą mieli w praktyce zapłacić ci, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce. Są to osoby, które spędzają na terytorium Polski więcej aniżeli 183 dni w ciągu danego roku podatkowego bądź centrum ich interesów życiowych znajduje się w kraju.

Poprzez centrum intersów rozumie się występowanie więzi rodzinnych czy też towarzyskich oraz ośrodek interesów gospodarczych jak na przykład miejsce osiągania większośći dochodów bądź posiadanie majątku.

Wygląda także na to, że metoda odliczenia proporcjonalnego dotycząca dochodów uzyskiwanych po 1 stycznia tego roku, znajdzie zastosowanie w umowach, które Polska zawarła z między innymi Wiedlką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Belgią, Danią, Finlandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kanadą, Litwą, Norwegią, Nową Zelandią, Portugalią czy też Rosją.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania w formie proporcjonalnego odliczenia będzie więc polegało na pomniejszeniu podatku od dochodów zagranicznych, który jest należny do zapłaty w Polsce, o wartość podatku zapłaconego za granicą.

W sytuacji kiedy wartość podatku zapłaconego za granicą przewyższa ten należny w kraju, wówczas podatnik nie będzie musiał płacić polskiego podatku. Jeżeli zaś wartość ta będzie niższa, wtedy zaistnieje konieczność podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo, wprowadzenie znacznego ograniczenia maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej do 1360 złotych dotknie głównie tych rezydentów podatkowych, którzy otrzymują dochody w państwach, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które opierały się na wyżej wspomnianej metodzie proporcjonalnego odliczania.

Wszystko więc wskazuje na to, że od tego roku część pracujących w UK zapłaci podwójny podatek.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today