Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Polska: rząd zachęca Polaków do powrotu

Polski rząd chce utworzyć tzw. fundację rodzinną oraz szereg ulg podatkowych. Wszystko po to, by zachęcić Polaków do powrotu zza granicy.

unsplash.com
unsplash.com

Jak się okazuje w ustawie o PIT, rząd zamierza zawrzeć cztery nowe propozycje ulg. Pierwszy rodzaj ulgi stanowiłaby tzw. ulga na powrót, gdzie powracający do kraju zapłaciłby tylko 50% podatku w roku, w którym powraca oraz w kolejnym roku można byłoby odliczyć 50% podatku za pierwszy rok stosowania ulgi. Ma to zachęcić Polaków do zmiany rezydencji podatkowej.

Innym rozwiązaniem, które proponuje rząd ma być ryczałt dla nowych rezydentów, którzy po powrocie do kraju pobierają dochody zza granicy. Tym samym propozycja Ministerstwa Finansów zakłada, że nowi rezydenci będą mogli płacić ryczałt w wysokości 200 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu będzie można rozliczać się w Polsce z zagranicznych dochodów nawet przez dziesięć lat, licząc od daty przeniesienia rezydencji podatkowej. Ryczalt ten byłby z założenia dla osób zamożnych, które uzyskują dochody zagraniczne w wysokości 650-700 tysięcy złotych rocznie.

Kolejnym pomysłem jest program abolicji. Zakłada on abolicję podatkową dla osób, które wcześniej uzyskały korzyści podatkowe za granicą, a nie były opodatkowane w Polsce. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić program, który umożliwiłby osobie fizycznej dobrowolne przeniesienie majątku do Polski, za co zapłaciłby jedynie 7% opłaty repatriacyjnej.

Innym pomysłem Ministerstwa Finansów jest tzw. ulga sponsoringowa, gdzie z preferencji podatkowej mogłyby skorzystać osoby, które nigdy nie pracowały za granicą i nie uzyskiwały tam dochodów. Ulga ta pozwoliłaby na odliczenie z dochodów z działalności gospodarczej 50% wydatków na działalność kulturalną sportową lub wspierającą szkolnictwo wyższe.

Rząd ma nadzieję, że po wprowadzeniu wyżej wymienionych ulg, przynajmniej część Polaków zdecyduje się na powrót do kraju.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access