Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Pracodawcy będą mogli wymagać szczepień, jeśli rządowe plany wejdą w życie

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą mogli nakazać swoim pracownikom, aby przyjęli szczepionkę przeciw koronawirusowi. Jeśli najnowsze planu rządu wejdą w życie, Ci, którzy odmówią, będą mogli zostać zwolnieni z pracy.

picpedia.com/workplace
picpedia.com/workplace

Jak podaje The Telegraph rząd rozważa kwestię, czy można zezwolić na wprowadzenie takiego rozwiązanie pozostając jednak w zgodzie z przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

„Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mówią, że trzeba chronić innych ludzi w pracy, a kiedy chodzi o ochronę innych ludzi, argument nakazu szczepień staje się silniejszy” – cytuje dziennik źródło rządowe.

Kwestia czy pracodawcy mogą nalegać na to, aby ludzie przyjmowali szczepionkę, jest obecnie żywo komentowana i dyskutowana. Opinie ministrów nie są zgodne, ale niektórzy z nich opowiadają się za programem „szczepień za pracę”. Mówi się o „rosnącym przekonaniu” wśród ministrów, że jeśli okaże się, że szczepionki znacząco zmniejszają transmisję koronawirusa, pracodawcy będą mogli zażądać od pracowników okazania dowodu szczepienia.

Takim posunięciem są też coraz bardziej zainteresowane przedsiębiorstwa, ponieważ zakładają, że może to przyspieszyć otwarcie ich działalności.

Czy jednak jest to legalne? Jeśli pracownik odmawia szczepienia i pracuje na przykład z osobami podatnymi na zagrożenia, pojawia się pytanie, czy pracodawca może zwolnić go z tego powodu. Artykuł 98 ustawy Employment Rights Act 1996 określa potencjalnie uzasadnione powody zwolnienia z pracy, które obejmują między innymi zachowanie pracownika lub inny istotny powód, który może uzasadniać zwolnienie pracownika przez pracodawcę.

Przepisy te stanowią, że pracodawca musi podjąć wszelkie uzasadnione i wykonalne kroki w celu zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy. Zgodnie z tym prawem pracownicy mają obowiązek współpracować w razie potrzeby z pracodawcą, aby umożliwić mu spełnienie wszelkich wymogów ustawowych.

Choć nie ma takiego przepisu, który wprost zezwalałby na zwolnienie pracownika za odmowę szczepienia, to firma prawnicza Pinsent Masons, w swojej analizie, stwierdziła: „Nakazanie przyjęcia szczepionki można uznać za »uzasadnione polecenie« ze strony pracodawcy. Niezastosowanie się do takich uzasadnionych poleceń pracodawcy może doprowadzić do legalnego zwolnienia z pracy z istotnego powodu”.

Jest mało prawdopodobne, aby przekonanie oparte na ideach „antyszczepionkowych” (anti-vax) zostało uznane za chronione.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today