Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Rekordowa liczba kobiet skazanych za przemoc domową

Liczba kobiet skazywanych za przemoc domową potroiła się w ciągu ostatniej dekady.

Rekordowa liczba kobiet skazanych za przemoc domową
Rekordowa liczba kobiet skazanych za przemoc domową

Przemoc domowa praktycznie zawsze była domeną mężczyzn - gdy sprawcą stawała się kobieta często mężczyźni wstydzili się iść na policję. Dzięki kampaniom społecznym zmienia się powoli odbiór takich wydarzeń. Nadal 94% skazanych sprawców to mężczyźni, jednak rosnąca liczba skazanych kobiet pokazuje, że nie można bagatelizować tego problemu.

2006 rok zakończył się 1850 kobietami skazanymi za przemoc domową. W 2015 roku było to już 5641 wyroków. Statystyki zostały udostępnione przez Crown Prosecution Service po oficjalnym zapytaniu skierowanym przez posła Philipa Daviesa.

Liczba osób skazanych w sumie za przemoc domową w Anglii i Walii w 2015 roku to 92 779. Według prawa w Wielkiej Brytanii za przemoc domową uznaje się: przypadki kontrolującego, zniewalającego i zagrażającego zachowania oraz przemoc między osobami, które są lub były partnerami lub są członkami rodziny. Przemoc może być fizyczna, psychiczna, seksualna, finansowa lub emocjonalna. W ramach takiej definicji ofiarami skazanych kobiet mogą być partnerzy obojga płci, rodzice, dzieci lub rodzeństwo. W 2012 roku zmiana prawa włączyła do definicji przemocy domowej zachowania przymuszające innych do czegoś, włączyła także odpowiedzialność osób niepełnoletnich.

Wedle prokuratury zgłoszeń powinno być jednak więcej, ponieważ przeprowadzone na zlecenie Korony badania pokazały, że 4% mężczyzn i 8,2% kobiet doświadczyło w życiu zachowania spełniającego prawną definicję przemocy domowej. Część socjologów kwestionuje metodologię tego badania, głównymi zarzutami wobec niej były forma i miejsce zbierania danych - były to rozmowy twarzą w twarz, często w domach rozmówców, być może w obecności sprawcy przemocy. Odsetek ten może być więc jeszcze wyższy.
Podobne artykuły


Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access