Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Rząd zapłaci obywatelom Unii Europejskiej za wyjazd z UK

Europejczycy zostali dodani do tzw. programu "voluntary returns". Rząd zapłaci za ich bilet powrotny do ojczystego kraju oraz przekaże do 2000 funtów na przesiedlenie.

wikimedia.com (airport)
wikimedia.com (airport)

Jak donosi The Guardian, obywatelom Unii Europejskiej oferuje się konkretne środki finansowe w zamian za opuszczenie Wielkiej Brytanii. Co ważne, dzieje się to na kilka miesięcy przed końcowym terminem na składanie aplikacji o status osiedleńczy.

Już od 1 stycznia Europejczycy zostali po cichu dodani do programu "voluntary returns", na mocy którego mogą zostać dobrowolnie odesłani do kraju ojczystego. Rząd oferuje w zamian bilet powrotny oraz aż do 2000 funtów gotówki. Program jest przygotowany po to, aby wszyscy chętni do powrotu mogli dobrowolnie opuścić UK.

Jak się okazuje, osoby, które pracują dla organizacji wspierających bezbronnych obywateli Unii Europejskiej, wskazują, że rząd robi coś przeciwnego do tego, o czym zapewniał. Mianowicie, obiecywał on pomoc dla wszystkich Europejczyków, aby mogli oni zalegalizować swój pobyt w Wielkiej Brytanii.

30 czerwca bieżącego roku upływa bowiem termin na składanie aplikacji o tzw. "pre-settled" bądź "settled" status . Jak mówi Benjamin Morgan, który prowadzi The Public Interest Law Centre, jest jasnym, że wielu mieszkańców Unii nie ma jeszcze uregulowanego statusu osiedleńczego. Jak dodaje, przyczyną tego stanu rzeczy są bariery w aplikowaniu oraz opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Home Office.

Tymczasem jak dodaje Morgan, mieszane sygnały, jakie wychodzą od rządu podważają jego reputację oraz wcześniejsze zapewnienia, że prawa bezbronnych Europejczyków będę chronione.

Jak powiedział rzecznik prasowy Home Office, niektóre osoby mogą nie aplikować o status osiedlonego i mogą zdecydować także o powrocie do swojego kraju. Dlatego właśnie, jak dodaje, powstał program dobrowolnych powrotów.

Obecnie ponad 4.9 miliona Europejczyków aplikowało w programie osiedleńczym. Home Office zachęca wszystkich, którzy chcą jeszcze aplikować o konkretny status, aby nie czekali na ostatnią chwilę ze złożeniem aplikacji. Do upływu terminu na jej złożenie pozostało bowiem tylko kilka miesięcy.

Tagi: polityka
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today