Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

UK: Nadal toczy się walka o Polaka leżącego w śpiączce

Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii jest w stanie śpiączki. Zdaniem lekarzy, uszkodzenie mózgu jest tak poważne, że należy odłączyć pacjenta od aparatury podtrzymującej życie.

pixabay.com/hospital
pixabay.com/hospital

W polskim prawie odłączenie aparatury, która podtrzymuje funkcje życiowe jest możliwe tylko po stwierdzeniu śmierci mózgu, a do orzekania śmierci mózgu potrzebny jest zespół lekarzy oraz wieloetapowe badania

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że obywatelowi przydzielono paszport dyplomatyczny. Dzięki temu wyłączono go spod jurysdykcji brytyjskich sądów.

22 stycznia decyzję w sprawie Polaka podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Mężczyzna został ubezwłasnowolniony. Wydano również zgodę na transport pacjenta do Polski, na co nie zgadzał się brytyjski sąd. „Takiej sytuacji jeszcze w działaniach dyplomatycznych nie było” - powiedział neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz w programie "Newsroom" WP.

Wcześniej w sprawie polskiego obywatela przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Prosił panią Kishwer Falkner, szefową brytyjskiej komisji praw człowieka i niedyskryminacji, o działania, które pomogą w znalezieniu akceptowalnego dla stron rozwiązania. O opinię nt. standardów postępowania w takiej sprawie RPO zwracał się zaś do Komisji Etyki Lekarskiej Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego.

To już druga interwencja Adama Bodnara w tej sprawie. 15 stycznia pisał do kancelarii premiera z podpowiedzią, jak wykorzystać Europejską Konwencję Praw Człowieka do obrony Polaka. 19 stycznia KPRM przekazała to pismo do MSZ.

Ponadto RPO wystąpił w tej sprawie do dr Johna Chisholma, prezesa Komisji Etyki Lekarskiej Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (British Medical Association). Mając na uwadze, że sprawa RS dotyczy złożonych kwestii etycznych i budzi emocjonalną dyskusję publiczną, Adam Bodnar zwracał się do Komisji o przedstawienie opinii na temat standardów postępowania obowiązujących w takiej sprawie.

Polskie MSZ zwróciło się w komunikacie z prośbą i apelem o to, by z uwagi na powagę i wrażliwość sytuacji, nie eskalować emocji związanych ze sprawą.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today