Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

W 2021 powstanie nowe ministerstwo w Polsce

1 stycznia ma powstać w Polsce ministerstwo Edukacji i Nauki, które zastąpi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego.

wikimedia.com (Przemysław Czarnek)
wikimedia.com (Przemysław Czarnek)

Połączone wcześniej słownie dwa ministerstwa przez Przemysława Czarneka zostaną realnie złączone z początkiem nowego roku. Wcześniej polityk nadzorował dwa resorty, od przyszłego tygodnia będzie to jeden twór.

Rozporządzenie zostało już podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego i wejdzie w życie 1 stycznia. Jednocześnie przestaną funkcjonować poprzednie resorty.

Mimo, że Minister Czarnek był Ministrem obu resortów zwany Ministrem Edukacji i Nauki, sekretarzowi i administracja funkcjonowała według starych rozporządzeń. Teraz funkcje te zostaną oficjalnie połączone.

Mimo natychmiastowego połączenia organów zmiany będą wprowadzane stopniowo. W pierwszej kolejności mają być uregulowane: wspólna struktura, regulamin organizacyjny, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, ujednolicenie pozostałych regulacji wewnętrznych i procedur działania, które były dotychczas różne dla obu resortów, wspólna infrastruktura informatyczna i ujednolicenie wykorzystywanych systemów informatycznych.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today