Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Wzrost liczby brutalnych przestępstw w Anglii i Walii

ONS wskazuje na 22% wzrost liczby brutalnych przestępstw.

Wzrost liczby brutalnych przestępstw w Anglii i Walii
Wzrost liczby brutalnych przestępstw w Anglii i Walii

Komendant Scotland Yardu, Bernard Hogan-Howe, poinformował, że po pięciu latach spadku przestępczości nagły wzrost powoduje "zapalenie się lampki ostrzegawczej". Rośnie liczba tradycyjnych przestępstw, a wydzielenie po raz pierwszy ze statystyk cyberprzestępstw pokazuje prawdziwą skalę zjawiska. Ogólna liczba przestępstw wzrosła o 8%.

Największy wzrost dotyczył oszustw związanych z kartami kredytowymi i debetowymi, w ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 39%, do 1,9 miliona przypadków. 

Liczone przez Crime Survey of England and Wales statystyki opierają się z kolei na informacjach od ofiar, a nie od policji. Liczba oszustw online wyniosła 3,6 miliona, do tego doliczane są przestępstwa nieautoryzowanego uzyskania dostępu do treści i urządzeń elektronicznych, w sumie 2 miliony przypadków. Całkowita liczba przestępstw wyliczona przez CSEW wyniosła 11,8 miliona, statystyki policyjne pokazały natomiast 4,7 miliona przestępstw. Policyjne statystyki wzrosły o 8%, natomiast te uzyskane przez CSEW zmieniły się bardzo niewiele.

Policyjne informacje na temat przestępstw z użyciem noża wskazują na 11% wzrost, natomiast dane uzyskane podczas hospitalizacji ofiar wskazują raczej na liczbę o 13% wyższą niż rok wcześniej.

Wzrosła także liczba przestępstw na tle seksualnym - ogólna liczba o 12%, liczba gwałtów o 13%. Wzrosty w tym zakresie mogą się jednak brać z poprawy zgłaszalności przestępstw. Statystyki zbierane od ofiar wskazują, że liczba przestępstw na tle seksualnym jest mniej-więcej stała od 2009 roku. 

Statystyki dotyczące przemocy domowej pokazują z kolei, że kobiety w wieku 16-19 lat padają jej ofiarami dwukrotnie częściej niż inne osoby - odpowiednio 11,9% kobiet w tym wieku zgłosiło przypadki przemocy domowej wobec nich; średnia dla innych grup wiekowych i dla mężczyzn waha się od 6,1% do 6,9%.
Bieżące wydarzenia

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access