mieszkasz w londynie banner

Nie lubisz się nudzić? Unikaj tych zawodów

Lista najbardziej nudnych zawodów pokazuje nierzadki trudny wybór między zarobkami a ciekawą pracą.

Nie lubisz się nudzić? Unikaj tych zawodów
Nie lubisz się nudzić? Unikaj tych zawodów

Czas spędzony w pracy zdaje się wielu osobom płynąć wolniej, podczas weekendów natomiast pędzi jak szalony. Zjawisko to potęgowane jest przez odczuwaną w pracy nudę - aby więc pomóc przyszłym pracownikom podjąć decyzję o wymarzonym zawodzie przeprowadzono na całym świecie badania na temat fundamentalnej kwestii: jaka praca jest najnudniejsza.

Ankietowani z całego świata odpowiadali na to pytanie - generalnie zdecydowanie najgorzej wydaje się jest pracować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - tam aż 83% osób odbiera swoją pracę jako nudną. Na drugim biegunie jest Szwajcaria, gdzie co drugi pracownik uznaje swoje zatrudnienie za nudne. Wielka Brytania plasuje się w środku stawki, 64% pracowników uważa swoją pracę za nudziarstwo. 

Rozpatrując konkretne zawody najnudniejszym okazują się te związane z prawem - aż 81% prawników, doradców i pomocników wskazuje, że w pracy się nudzi. Najczęstszą podawaną przyczyną jest fakt, że większość czasu, w przeciwieństwie do wizji przedstawianej w serialach, zajmuje czytanie i analizowanie setek stron dokumentów, wyroków, uzasadnień. 

Do najmniej nudzących zawodów zaliczają się związane z edukacją, zarządzaniem na wysokim szczeblu oraz prace badawczo-rozwojowe, w których nudzi się odpowiednio 50%, 49% oraz 45% zatrudnionych.

10 najnudniejszych zawodów przedstawia się następująco:

  1. zawody prawnicze
  2. zarządzanie projektami
  3. zawody wsparcia biznesu (obsługa klienta, obsługa infrastruktury informatycznej firm)
  4. nadzór finansowy
  5. consulting i księgowość
  6. usługi finansowe i bankowość
  7. zawody inżynierskie
  8. praca w sprzedaży
  9. marketing i komunikacja
  10. informatycyBiznes

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today