mieszkasz w londynie banner

Zarobki stają się publiczne - firmy muszą publikować zarobki pracowników

Prawo nakładające na pracodawców obowiązek publikowania płac zostaje wprowadzone z zamiarem zmniejszenia nierówności płacowych.

Pay Gap trafia na celownik rządu / Wikimedia
Pay Gap trafia na celownik rządu / Wikimedia

Wielka Brytania chwali się, że jest jednym z pierwszych krajów, w których zaczęły pojawiać się raporty na temat nierówności płacowych między kobietami a mężczyznami. Obecnie wskaźnik ten obliczany jest na 18,1%, co jest rekordowo niskim poziomem. Teraz jednak pojawia się prawo mające przyczynić się do dalszego zmniejszenia dysproporcji poprzez nałożenie obowiązku publikowania zarobków przez pracodawców.

Nowe prawo obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, obejmie 15 milionów pracowników. Zarobki muszą być przez firmy podane do kwietnia przyszłego roku - obecnie jednak ustawa nie zawiera środków dyscyplinujących dla przedsiębiorców, którzy nie podporządkują się temu obowiązkowi. Ministerstwo Skarbu szacuje, że zlikwidowanie nierówności płacowych do 2025 roku przyniesie ekonomii 150 milionów funtów rocznie.

Przygotowywane przez firmy raporty mają zawierać mediany wynagrodzeń dla obu płci - czyli wartość, poniżej i powyżej której zarabia u nich 50% pracowników. Będą zawierać także bonusy wypłacane pracownikom obu płci, a także proporcje kobiet i mężczyzn na stanowiskach znajdujących się w każdym kwartylu wynagrodzeń.

Wedle zapewnień rządu prawo to ma pomóc firmom samodzielnie zidentyfikować problemy z nierównościami płacowymi narosłymi przez lata.
Biznes

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today