Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Zmiany w Furlough

Rząd planuje zmiany w systemie FURLOUGH. Wkrótce przedsiębiorcy będą zajmować się płatnością wynagrodzeń i składek pracownikom.

Zmiany w Furlough
Zmiany w Furlough

W związku z programem Coronavirus Job Retention Scheme tysiące pracodawców w UK wysłało pracowników na przymusowy urlop furlough zamiast ich zwalniać. Jednak w momencie kiedy zaczęto stopniowo odchodzić od ograniczeń w gospodarce, furlough ulegnie zmianie. Ostatnio wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 80 proc. pensji (nie więcej jednak niż £2500) składać już nie można,. Przedsiębiorcy mają stopniowo przejmować od rządu wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla swoich pracowników.

Od 1 lipca zacznie obowiązywać system „flexible furlough”. W ramach nowego systemu pracodawcy będą mogli przywrócić do pracy swoich pracowników w niepełnym wymiarze godzin (w zależności od potrzeb). Jak dotąd pracownicy będący na przymusowym urlopie nie mogli w ogóle pracować i generować firmie przychodu, teraz będą oni mogli częściowo pracować, a częściowo pozostawać na przymusowym urlopie. Za godziny przepracowane przez pracownika zapłaci pracodawca, za okres urlopu – rząd;

Od 1 sierpnia pracodawcy będą zobowiązani do przejęcia zobowiązań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i składek na emeryturę swoich pracowników;

Od 1 września pracodawcy będą musieli przejąć wypłaty wynagrodzeń w wysokości 10 proc. pensji przymusowo urlopowanych pracowników. Resztę – 70 proc., pokryje rząd (łącznie będzie to więc 80 proc. pensji, tak jak wcześniej). Jednak pracodawca będzie mógł zapłacić 30 proc. pensji pracownika, by mógł on otrzymać na furlough 100 proc. dotychczasowej pensji;

Od 1 października pracodawcy będą musieli przejąć wypłaty wynagrodzeń w wysokości 20 proc. pensji przymusowo urlopowanych pracowników, natomiast resztę – 60 proc., pokryje rząd. Także i w tym wypadku pracodawca będzie mógł zapłacić 40 proc. pensji pracownika, by ten mógł otrzymać na furlough 100 proc. swojego wynagrodzenia sprzed epidemii.

Program zostanie skończony z ostatnim dniem października 2020 r.

Tagi: polityka
Biznes

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access