Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Liczba ateistów przewyższa liczbę chrześcijan w Anglii i Walii (1)

Odsetek ateistów wzrósł z 25% w 2011 roku do 48,5% w 2014 roku.

PixaBay / Liczba ateistów przewyższa liczbę chrześcijan w Anglii i Walii
PixaBay / Liczba ateistów przewyższa liczbę chrześcijan w Anglii i Walii

Liczba osób deklarujących się jako nieprzynależących do żadnej z religii skoczyła od 2011 roku dwukrotnie. Obecnie 43,5% mieszkańców Anglii i Walii deklaruje wyznanie chrześcijańskie (anglikanie, katolicy oraz inne, mniejsze odłamy), natomiast 48,5% deklaruje niewyznawanie żadnej wiary.

Wcześniejszy raport dotyczący Szkocji wskazywał, że tam aż 52% osób deklaruje się jako niewierzący, w 1999 roku było to 40%. Północna Irlandia nadal jest ostoją chrześcijaństwa, tam tylko 7% deklaruje się jako wyznawcy innych religii lub niewierzący. 

Kościół Anglii informuje, że trend spadkowy frekwencji podczas nabożeństw utrzymuje się od 30 lat. Szacunkowo 4 na 10 osób wychowanych w wierze katolickiej lub anglikańskiej porzuca ją wchodząc w dorosłość. Statystyki pozyskiwania nowych wiernych wśród dorosłych nie napawają zwierzchników kościelnych optymizmem - za każdego nawróconego na anglikanizm kościół traci 12 innych, w katolicyzmie 1 nawrócenie równa się 10 osobom odchodzącym od wiary. Co więcej - większość "transferów" odbywa się między wyznaniami, żadnemu kościołowi nie udało się dotrzeć do osób niewierzących. 

Odsetek osób deklarujących się jako anglikanie spadł z 44,5% w 1983 roku do 19% w 2014. Katolików jest 8,3%, innych wyznań chrześcijańskich 15,7%, natomiast wyznawców pozostałych religii jest 7,7%. Najmniejszy odsetek niewierzących jest w Londynie, gdzie ateizm deklarują 2 osoby na 5. Drugi koniec skali zajmuje Walia, w której 59,5% deklaruje ateizm.
Ciekawostki

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access