mieszkasz w londynie banner

"Nie" dla obcokrajowców i mniejszości etnicznych

Światło dzienne właśnie ujrzały dokumenty, które pokazują jak Pałać Buckingham eliminował osoby pochodzące z mniejszości etnicznych, a także obcokrajowców przed piastowaniem stanowisk urzędowych.

commons.wikimedia.org/Queen Elizabeth
commons.wikimedia.org/Queen Elizabeth

Zgodnie z tymi dokumentami, królowa zakazywała "kolorowym imigrantom" służenia w administracji publicznej aż do co najmniej początku lat 60-tych XX wieku.

Dokumenty pokazują także w jaki sposób Pałac Buckingham negocjował kontrowersyjne klauzule, które pozostały do dziś, wyłączając królową i jej gospodarstwo z prawa przeciwko rasizmowi i dyskryminacji płciowej.

Co ważne, dokumenty znalezione przez the National Archives, są częścią śledztwa prowadzonego w tym zakresie przez The Guardian.

Ujawniają one między innymi w jaki sposób traktowano osoby pochodzące z mniejszości etnicznych.

Mogły one wraz z obcokrajowcami piastować rolę służących, ale nie było im dane zajmować stanowisk biurowych.

W 1960 roku ministrowie wprowadzili prawo na mocy którego nielegalnym była odmowa zatrudniania na podstawie rasy czy przynależności etnicznej.

Jak się okazało, Pałac Buckingham został wyłączony z przestrzegania tego prawa przez co namniej dekadę.

Niektóre z dokumentów ujawnionych przez The Guardian wskazują także, że królowa miała udział w debatach parlamentarnych, dotyczących prawa, które miało jej dotyczyć.

Pałac Buckingham odnosząc się do rewelacji ujawnionych przez gazetę, stwierdził, że sytuacja ta ma bardziej formalny charakter, ale jak wiadomo królowa może wpływać na Parlament w kwestii ustalania prawa z nią związanego.

Komentując informacje, jakie przekazal The Guardian, rzecznik prasowy Pałacu Buckingham zaznaczył, że przestrzega on prawa powszechnie ustanowionego, w tym tzw. Equality Act.

Jak dodał, jakiekolwiek skargi powodują uruchomienie specjalnej procedury prawnej, podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek innej firmy.
Ciekawostki

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access