mieszkasz w londynie banner

Unicef: poziom głodu i ubóstwa wśród dzieci w UK jest jednym z wyższych z krajów rozwiniętych (1)

Raport Unicefu wskazuje na duże braki w podstawowej opiece zdrowotnej dzieci w Wielkiej Brytanii.

Unicef: poziom głodu i ubóstwa wśród dzieci w UK jest jednym z wyższych z krajów rozwiniętych
Unicef: poziom głodu i ubóstwa wśród dzieci w UK jest jednym z wyższych z krajów rozwiniętych

Raport przygotowany przez Unicef sprawdza 41 najbogatszych krajów pod kątem 25 wskaźników wiążących się z dobrostanem i zdrowiem dzieci. Wskaźniki te zostały uzgodnione jako cele dla społeczności międzynarodowej, znajdują się wśród nich: walka z ubóstwem i głodem dotykającym dzieci, promocja zdrowia czy zapewnianie dostępu do edukacji wysokiej jakości.

Smutną konkluzją analizy jest, że większość bogatych krajów zwiększa nierówności społeczne między bogatszą i biedniejszą częścią społeczeństwa w zakresie zdrowia dzieci. Jest to jedna z konsekwencji rosnącego problemu otyłości wśród dzieci. "Nierówności społeczne rosną, pogarsza się zdrowie psychiczne osób dorosłych, a otyłość dzieci rośnie coraz szybciej" - informują autorzy raportu.

Prawie co piąte dziecko w Wielkiej Brytanii w wieku poniżej 15 lat żyje w rodzinie, w której nie ma zabezpieczenia dostępu do wystarczającej ilości bezpiecznego pożywienia zapewniającego wymagane wartości odżywcze. Przeciętnie w bogatych krajach ten wskaźnik jest dwukrotnie niższy. Aż jedno na troje dzieci żyje w "wielowymiarowym ubóstwie", co oznacza, że cierpi na braki w obszarach związanych z prawami dziecka. Do tych obszarów należą: zamieszkanie, ubranie, odżywianie oraz dostęp do aktywności społecznych i możliwości rozwojowego spędzania wolnego czasu.

Sarah Cook, zarządzająca Unicef Innocenti, odpowiedzialna za przygotowanie raportu, wskazuje: "Wyższe dochody nie oznaczają automatycznie poprawy jakości życia wszystkich dzieci, mogą pogarszać nierówności. Rządy wszystkich krajów powinny podjąć działania mające zapewnić zmniejszanie się zróżnicowania, a także wdrożyć programy poprawy sytuacji".

Jednocześnie autorzy wskazują, że w wielu obszarach faktycznie następuje poprawa. Przede wszystkim spada śmiertelność okołoporodowa, samobójstwa dorosłych, liczba ciąż u nastolatek, a także liczba zabójstw dzieci.

Szczególnie absurdalny wydaje się problem dostępu do jedzenia. W czasach, gdy co trzeci owoc i warzywo wyrzucane są zanim trafią do sklepu, coraz więcej dzieci nie ma odpowiedniego dostępu do odżywczego pożywienia. W USA jest to 20% dzieci, w Meksyku 35%, natomiast w Japonii jest to 1%. W żadnym z tych krajów nie ma problemu z ogólną dostępnością jedzenia.

Jednym z krajów, który skutecznie zmniejsza te problemy, jest Dania, tam odsetek dzieci z nadwagą oraz otyłych został obniżony do 8%. W Kanadzie i na Malcie ten problem ma natomiast co czwarte dziecko w wieku 11-15 lat.

Kraje najlepiej dbające o dzieci to Norwegia, Niemcy, Dania i Szwecja, Finlandia, Islandia, Szwajcaria, Korea Południowa i Holandia. Najniżej w rankingu znalazły się Chile, Bułgaria, Rumunia, Meksyk i USA.

Tagi: Dziecko
Dziecko

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today