mieszkasz w londynie banner

Wzrasta liczba ubogich dzieci

Jak dowodzą najnowsze badania, gwałtwownie rośnie ubóstwo wśród najmłodszych. Wzrost zanotowano w szkołach, gdzie ponad milion dzieci aplikowało ostatnio o darmowe posiłki.

todaysparent.com
todaysparent.com

Think Thank Food Foundation ujawniło analizę dotyczącą ubóstwa wśród najmłodszych. Wynika z niej, że kolejne 900 tysięcy dzieci poszukiwało darmowych posiłków w szkołach. Szacuje się, że posiłki te spożywa już ponad 1.4 miliona najmłodszych. Badanie pokazuje, że przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje się w pandemii koronawirusa i związaną z nią trudną sytuacją ekonomiczną wielu rodzin.

Twórcy kampanii dla dzieci wzywają rząd do podjęcia natychmiastowych działań celem zwiększenia liczby darmowych posiłków wydawanych przez szkoly. Jak dodają w wielu przypadkach ratują one życie.

Dodatkowo zwolennicy kampanii społecznej domagają się, aby wprowadzono nowy program dożywiania dla najmłodszych, którym objęte byłyby dzieci do lat 16, pochodzące głównie z ubogich rodzin, które pobierają zasiłki.

Analiza przeprowadzona przez LGA Labour pokazuje, że ponad 450 000 uczniów spędzi przerwę semestralną w sytuacji lokalnych blokad i bez darmowych posiłków w szkole. Większość z nich zamieszkuje północną Anglię.

Jak podkreśla lider LGA Labour, Michael Payne, miliony ludzi straciło pracę albo jest urlopowanych, zaś większość biznesów bankrutuje w związku z czym 8 na 10 rodzin jest w gorszej sytyacji niż przed pandemią. Dodał także, że gospodarka jest w kryzysowej sytuacji więc wielu rodzinom będzie trudniej związać koniec z końcem. Jak zaznacza koniecznym jest natychmiastowe wsparcie finansowe od rządu, aby zapewnić potrzebującym dzieciom podstawowe środki żywnościowe.

Tagi: Dziecko
Dziecko

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access