Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Alternatywne metody edukacji - szansa dla małych Polaków na emigracji?

Nie wszyscy wiedzą, że nauka w szkolnej ławce nie jest jedyną dostępną formą edukacji. Często rodzice decydują się na alternatywne metody nauczania, z których chyba najbardziej znaną jest edukacja domowa, czyli spełnianie obowiązku szkolnego w zaciszu domowym.

Alternatywne metody edukacji - szansa dla małych Polaków na emigracji?
Alternatywne metody edukacji - szansa dla małych Polaków na emigracji?

Edukacja domowa ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni przekonują, że tylko tradycyjna szkoła jest w stanie zadbać o prawidłowe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, drudzy argumentują, że sformalizowany system szkolnictwa nie odpowiada potrzebom jednostki. Warto jednak wspomnieć, że wiele wybitnych postaci historycznych uczyło się w domu - taką edukację odebrali między innymi Leonadro da Vinci, Agatha Chrisite, czy Stanisław August Poniatowski. Innym sposobem pozwalającym na uzyskanie świadectwa z dala od szkolnych murów jest zapisanie dziecka do szkoły demokratycznej, gdzie głosy dzieci i nauczycieli są równoważne, a system lekcyjny jest elastyczny. Nauczyciel pełni rolę mentora, a uczniowie są zachęcani do samodzielnego rozwijania swoich zainteresowań. W ostatnim czasie popularność zyskuje także  unschooling, czyli tak zwane “naturalne uczenie się”, oparte na konkretnych predyspozycjach i umiejętnościach danego dziecka. W tej formie edukacji uczniowie sami decydują o tym, czego i w jaki sposób będą się uczyć, a rodzice są jedynie ich przewodnikami na drodze zdobywania wiedzy.

O wyborze niestandardowej formy nauczania wielokrotnie decydują względy światopoglądowe - wielu rodziców zauważa niedoskonałości tradycyjnego systemu szkolnictwa i nie chce, żeby ich dziecko było jego częścią. Często rodzina pragnie przekazać dziecku wartości odmienne od tych, które są promowane w placówkach oświatowych. Dużo rodzin decyduje się na alternatywną formę edukacji ze względów czysto prozaicznych, takich jak likwidacja szkoły rejonowej, czy duża odległość od szkół publicznych. Są również przypadki, kiedy rodzina wyjeżdża z Polski i mimo życia w znacznej odległości od kraju chce pozostać w kontakcie z polskim systemem szkolnictwa, a co najważniejsze - z językiem ojczystym. Od kilku lat dzieci dorastające poza granicami Polski mogą bezpłatnie realizować materiał polskiej szkoły z dowolnego miejsca na świecie, a nawet otrzymać państwową legitymację i świadectwo. Dzięki czemu jest to możliwe?

Libratus

Zapisy na bezpłatną polską edukację za pośrednictwem Polskich Szkół Internetowych Libratus właśnie trwają. Co prawda rok szkolny rozpoczyna się dopiero we wrześniu, ale już po wypełnieniu formalności dziecko zyskuje dostęp do materiałów edukacyjnych, dzięki czemu będzie mogło bezstresowo wejść w kolejny rok szkolny. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.libratus.edu.pl

 

Tagi: Dziecko
Edukacja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access