mieszkasz w londynie banner

Uniwersytet w Cardiff zakazuje wyrażenia "dżentelmeńska umowa", bo nie jest neutralne płciowo

Lista zakazanych zwrotów objęła 34 słowa i wyrażenia.

Uniwersytet w Cardiff zakazuje wyrażenia "dżentelmeńska umowa", bo nie jest neutralne płciowo
Uniwersytet w Cardiff zakazuje wyrażenia "dżentelmeńska umowa", bo nie jest neutralne płciowo

Cardiff Metropolitan University postanowił zawalczyć z językiem stojącym w sprzeczności z inkluzywnym charakterem uczelni - informuje The Telegraph. W tym celu przygotowana została lista słów nacechowanych płciowo w nieodpowiedni sposób. Tak oto na cenzurowanym znalazły się takie słowa i sformułowania jak: fireman, gentleman's agreement, mankind czy forefathers. 

Pozostawienie studentów samym sobie mogłoby się okazać groźne w skutkach, uczelnia przygotowała od razu listę zalecanych zamienników:

 • "Best man for the job" – Best person for the job
 • "Businessman/woman" –  Businessperson, manager, executive
 • "Chairman/woman" – Chair, chairperson, convenor, head
 • "Charwoman, cleaning lady" – Cleaner
 • "Craftsman/woman" – Craftsperson, craft worker
 • "Delivery man" – Delivery clerk, courier
 • "Dear Sirs" – Dear Sir/Madam (albo Madam/Sir)
 • "Fireman" – Fire-fighter
 • "Forefathers" – Ancestors, forebears
 • "Foreman/woman" – Supervisor, head juror
 • "Gentleman’s agreement" – Unwritten agreement, agreement based on trust
 • "Girls" (for adults) – Women
 • "Headmaster/mistress" – Head teacher
 • "Housewife" – Shopper, consumer, homemaker (zależnie od kontekstu)
 • "Layman" – Lay person
 • "Man" or "mankind" – Humanity, humankind, human race, people
 • "Man" (verb) eg man the desk – Operate, staff
 • "Man in the street", "common man" – Average/ordinary/typical citizen/person
 • "Man-hour" – Work-hour, labour time
 • "Man-made" – Artificial, manufactured, synthetic
 • "Manpower" – Human resources, labour force, staff, personnel, workers, workforce
 • "Miss/Mrs" – Ms jeśli ktoś nie wyraził woli w sprawie skórtu, coraz częstsze jest też odchodzenie od tytułowania
 • "Policeman/woman" – Police Officer
 • "Right-hand man" – Chief assistant
 • "Salesman/girl/woman" – Sales assistant/agent/clerk/representative/staff/worker
 • "Spokesman/woman" – Spokesperson, representative
 • "Sportsmanship" – Fairmess, good humour, sense of fair play
 • "Steward/ess" – Airline staff, flight attendant, cabin crew
 • "Tax man" – Tax officer/inspector
 • "Waitress" – Waiter, server
 • "Woman doctor" (ale także żeńskie formy, na przykład actress, poetess) – Doctor (actor, poet)
 • "Working man", "working mother/wife" – Wage-earner/taxpayer/worker
 • "Workman" – Worker/operative/trades person
 • "Workmanlike" – Efficient/proficient/skilful/thorough

Wytyczne spotkały się z krytyką części pracowników naukowych. Wskazują oni, że ludzie odbierający wyższe wykształcenie potrafią dobierać słowa w taki sposób, żeby wyrazić swoje myśli. Narzucanie im pewnych zwrotów wydaje się nie tylko bezproduktywne, ale wręcz ograniczające swobodę wypowiedzi.

Obecnie 90% uniwersytetów w Wielkiej Brytanii narzuca pewne reguły, które są klasyfikowane jako ograniczanie swobody wypowiedzi. Wiąże się to nie tylko z rozwieszaniem ignorowanych plakatów, ale także doborem zapraszanych mówców według pewnego klucza, czy doborem literatury. 
Edukacja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access