Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Co warto wiedzieć o budżecie Osborne'a - pełna analiza

George Osborne ogłosił kilka dni temu założenia budżetowe na najbliższe lata. Część zmian jest ukłonem w stronę laburzystów, część z kolei mocno realizuje konserwatywny manifest. Oto czego możemy się tak naprawdę spodziewać.

Osborne z czerwoną teczką budżetową z poprzedniego ogłaszania propozycji / Reuters
Osborne z czerwoną teczką budżetową z poprzedniego ogłaszania propozycji / Reuters

1. Ekonomia

 • Biuro odpowiedzialności budżetowej (OBR) utrzymało swoje prognozy rozwoju gospodarczego na lata 2015 i 2016, ale zwiększyło prognozy wzrostu PKB w latach 2017-2020 z 2,3% do 2,4%.
 • OBR przewiduje powstanie miliona nowych miejsc pracy w ciągu 5 lat. Osborne deklaruje, że chce osiągnąć pełne zatrudnienie i stworzyć dodatkowe 2 miliony miejsc pracy.
 • Prognozowane jest większe tempo wzrostu wynagrodzeń - w tym roku to 2,2%, w 2020 ma być 4,4%.

2. Deficyt budżetowy

 • Deficyt budżetowy ma spaść do 2,2% PKB w latach 2016-17; 1,2% w latach 2017-18; 0,3% w latach 2018-19.
 • Rząd planuje nadwyżki budżetowe 0,4% PKB w latach 2019-20; 0,5% w latach 2020-21.
 • W kwotach bezwzględnych oznacza to zlikwidowanie obecnego deficytu w wysokości 69,5 miliarda funtów i przejście do nadwyżki 11,6 miliarda funtów w latach 2020-21.
 • Ma to być największa nadwyżka budżetowa od 40 lat.
 • Wydatki budżetowe mają wzrosnąć z obecnych 735,5 miliarda funtów do 844,5 miliarda funtów w latach 2020-21. W tym samym czasie dochody budżetu mają wzrosnąć z 672,7 mld funtów do 856,1 mld funtów.

3. Wydatki budżetowe

 • Osborne obiecuje 34 miliardy funtów oszczędności w ciągu 5 lat. Połowa z nich ma powstać dzięki cięciom w budżetach departamentów rządowych.
 • Z pozostałych 17 miliardów 12 ma pochodzić z cięć z funduszy społecznych, a 5 z załatania dziur w systemie podatkowym.
 • Wzrost płac w sektorze publicznym będzie zamrożony na poziomie 1% rocznie.
 • NHS ma otrzymać dodatkowe 8 miliardów funtów finansowania.

4. Płace

 • Zamiast płacy minimalnej zostaje wprowadzona obowiązkowa Living Wage, która ma osiągnąć 9 funtów na godzinę dla osób powyżej 25 roku życia - oznacza to 60% mediany zarobków (mediana to wartość, powyżej i poniżej której zarabia po 50% społeczeństwa). Potencjalnie może to oznaczać większą chęć zatrudniania młodszych ludzi w zawodach nie wymagających dużych kwalifikacji.
 • Początek stosowania Living Wage został wyznaczony na kwiecień 2016, wyniesie wówczas 7,20 funta. Obecnie płaca minimalna dla osób powyżej 21 roku życia to 6,5 funta.
 • Szacowany wpływ na zatrudnienie to zwiększenie bezrobocia o 60 tysięcy osób, uwzględnionego w planowanym zwiększeniu zatrudnienia o milion osób.
 • 6 milionów osób zauważy podwyżkę swojej płacy
 • Obecnie płaca minimalna przekłada się na roczne zarobki (zatrudnienie 35h na tydzień) w wysokości 11 863 funty. W 2020 mają to być 17 103 funty rocznie.
Jaki procent mediany zarobków stanowi płaca minimalna

5. Podatek dochodowy

 • Wprowadzone zostaną zmiany w przepisach uniemożliwiające podnoszenie podatków w ciągu 5 najbliższych lat - obejmą one podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie oraz VAT.
 • Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 10 800 funtów, później do 11 tysięcy funtów, by w 2020 roku sięgnąć 12 500 funtów.
 • Progi podatkowe mają rosnąć proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 • Próg dla 40% stawki podatku zostanie podniesiony z 42 385 funtów do 43 tysięcy funtów w latach 2016-17; docelowo ma to być 50 tysięcy funtów.
 • Szacunkowo 29 milionów osób zapłaci niższe podatki dzięki tym ruchom.

5. Podatki dla firm

 • Podatek dla firm spadnie do 19% w 2017, natomiast od 2020 będzie wynosić 18%. W 2010, kiedy Osborne został Kanclerzem Skarbu, wynosił on 28%.
 • Wkład małych firm na ubezpieczenia społeczne ma zostać zmniejszony - ulga na opłacanie National Insurance zostanie podniesiona do 3 tysięcy funtów. Oznacza to, że firma może zatrudnić 4 osoby na płacy Living Wage i nie zostanie obciążona żadnymi składkami National Insurance.
 • Budżet inwestycyjny zwolniony od podatku zostaje ustalony na 200 tysięcy funtów od stycznia 2016. Wcześniej była to tymczasowa forma pomocy małym firmom, teraz ma obowiązywać stale.

6. Benefity

 • Oszczędności rzędu 12 miliardów funtów mają zostać odnalezione w dłuższej perspektywie niż wcześniej planowano. Wydatki z tego tytułu mają zostać skoncentrowane na osobach starszych i niepełnosprawnych.
 • Benefity z tytułu niepełnosprawności nie zostaną opodatkowane, zwiększone zostają środki na ochronę kobiet przed przemocą domową (w szczególności na tymczasowe schronienia).
 • Wszyscy w wieku 18-21 lat zostaną postawieni przed wyborem "praca albo nauka", stracą także automatyczne prawo do pobierania benefitów mieszkaniowych.
 • Od 2017 roku wszyscy aktywni zawodowo rodzice trzy- i czterolatków będą musieli pracować żeby móc pobierać universal benefit. W zamian liczba godzin darmowej opieki nad dzieckiem zostaje podniesiona z 15 do 30 godzin tygodniowo.

7. Reforma państwa opiekuńczego

 • Zmniejszony zostaje benefit cap. Obecnie limit świadczeń na gospodarstwo domowe to 26 tysięcy funtów, zostanie to zmniejszone do 23 tysięcy w Londynie i 20 tysięcy funtów poza Londynem.
 • Zarabiający w wyższych przedziałach kwotowych, ale mieszkający w domach socjalnych, będą musieli płacić za nie rynkową stawkę. Obejmuje to ludzi zarabiających powyżej 40 tysięcy funtów rocznie w Londynie oraz 30 tysięcy funtów w pozostałych częściach kraju.
 • Benefity dla osób pracujących zostają zamrożone na 4 lata - dotyczy to także tax credits i housing benefit. Zasiłki macierzyńskie są wykluczone z zamrożenia.
 • Czynsz w mieszkaniach socjalnych będzie zmniejszany co roku o 1% przez najbliższe 4 lata.
 • Working benefits zostaną odebrane wszystkim bez orzeczonej niepełnosprawności i nieposiadającym dzieci. Płatności na rzecz pobierającego świadczenia będą wycofywane natychmiast po wzroście otrzymywanego przez niego wynagrodzenia.
Ile procent wydatków światowych na opiekę socjalną ponoszą kraje z czołówki europejskiej

8. Zasiłki na dzieci

 • Tax credit i universal credit zostaną ograniczone tylko do dwójki pierwszych dzieci od kwietnia 2017 roku.
 • Housing benefit zostanie zmniejszony poprzez usunięcie family premium dla dzieci urodzonych po kwietniu 2016.
 • Z ograniczenia benefitów dla dwójki dzieci zostają wyłączone ciąże mnogie, wskutek których na świat przychodzi drugie i kolejne dziecko.

9. Mieszkalnictwo

 • Kupujący mieszkanie na wynajem mają mieć zmniejszone ulgi podatkowe przy kredytach hipotecznych.
 • Wynajmujący część domu lokatorom zostaną zwolnieni z konieczności opłacania podatku za pierwsze 7 500 funtów czynszu pobieranego od lokatorów.
 • Od 2017 roku kwota wolna od podatku w przypadku nieruchomości przekazywanych dzieciom bądź wnukom wzrośnie o 175 tysięcy funtów (z obecnych 325 tysięcy). Ulga nie będzie dotyczyć posiadłości o wartości powyżej 2 milionów funtów.
 • Progi i kwoty zwolnione od podatku są dwukrotnie wyższe dla małżeństw i osób związanych partnerstwem cywilnym, co oznacza możliwość zostawienia dzieciom i sobie nawzajem domu wartego milion funtów bez konieczności zapłacenia podatku.

10 . Produktywność i umiejętności

 • Osborne skrytykował duże firmy za wykorzystywanie małych do szkolenia pracowników i późniejsze ich podkupowanie. W związku z tym wprowadza fundusz szkoleniowy dla firm. Te, które będą szkolić pracowników, będą otrzymywać z niego więcej niż do niego wpłacać.
 • Granty dla studentów zostają zastąpione pożyczkami studenckimi, które trzeba będzie zacząć spłacać dopiero po osiągnięciu dochodów na poziomie co najmniej 21 tysięcy funtów. Dostępne będą pożyczki w wysokości do 8 200 funtów, wejdą w życie w roku 2016 albo 2017.

11. Nierezydenci mieszkający w UK

 • Status podatnika nierezydenta zostanie zlikwidowany dla osób, które mieszkały w UK przez minimum 15 z ostatnich 20 lat. Urodzeni w Wielkiej Brytanii potomkowie rezydentów również zostaną wykluczeni z uzyskania tego statusu. Ma to sprawić, że nie będzie możliwe uchylanie się od obowiązku podatkowego poprzez uzyskiwanie dochodów za granicą.

12. Samochody

 • Nowe samochody nie będą musiały przechodzić obowiązkowych badań technicznych przez 4 lata od kupienia - obecnie są to trzy lata. 
 • Podatek paliwowy został zamrożony na rok.
 • Podatek od ubezpieczenia wyższego niż wymagane minimum rośnie z 6 do 9,5%.
 • Podatek akcyzowy od samochodów podlega reformie. Stawka w pierwszym roku będzie zależeć od rodzaju samochodu, natomiast po pierwszym roku będzie wynosić 140 funtów dla większości samochodów. Wyłączeni z konieczności opłacania tego podatku są właściciele samochodów nie emitujących zanieczyszczeń.
 • Wyjątek stanowią drogie samochody - dla pojazdów kosztujących ponad 40 tysięcy funtów oprócz 140 funtów opłaty obowiązywać będzie 310 funtów rocznej dopłaty.

13. Obrona

 • Osoborne zobowiązał się do wypełniania obowiązku członków NATO wydawania 2% PKB na wojsko i zbrojenia.Finanse

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access