Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

COVID-19: Brytyjska gospodarka jedną z najbardziej poszkodowanych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podała informację, że gospodarka w Wielkiej Brytanii jest jedną z najbardziej poszkodowanych w związku z pandemią.

ublicdomainpictures.net/pounds
ublicdomainpictures.net/pounds

W ciągu trzech miesięcy, od kwietnia do czerwca, PKB w Wielkiej Brytanii spadło o 20,4% w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania w pozostałych krajach członkowskich OECD wartość ta oscylowała wokół 9,8%.

To największy spadek w historii, wielokrotnie przewyższający ostatni tak trudny gospodarczo moment – kryzys finansowy w 2009 roku. Wtedy wartość ta wynosiła 2,3%.

Kiedy Wielka Brytania opublikowała dane dotyczące PKB, kanclerz skarbu Rishi Sunak powiedział, że zmagamy się obecnie z czymś bezprecedensowym oraz że to był – i jest – bardzo trudny i niepewny czas. Ogromny spadek PKB uargumentował skupieniem brytyjskiej gospodarki na usługach, hotelarstwie i wydatkach konsumenckich. Są to sektory, które w wyniku pandemii ucierpiały najbardziej.

Nie mniej jednak Anneliese Dodds, członkini parlamentu brytyjskiego, za tak drastyczny spadek obwiniła Borisa Johnsona. Swierdziła, że spowolnienie było nieuniknione, ale kryzys związany z zatrudnieniem już nie.

Ekonomiści tłumaczą tak ogromny spadek potwierdzając słowa Sunaka, sektory gospodarki przynoszące największe zyski ucierpiały najbardziej. Ich zdaniem powrót do stanu sprzed pandemii może zająć nawet kilka lat, a w tym czasie bezrobocie może wzrosnąć nawet o 10%. Dotyczy to nie tylko Wielkiej Brytanii, ale wszystkich krajów dotkniętych pocovidowym kryzysem.
Finanse

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today