mieszkasz w londynie banner

Polska vs UK - największy spadek vs największy wzrost realnego wynagrodzenia

Tylko Grecja radzi sobie gorzej w kwestii realnego wynagrodzenia niż Wielka Brytania, Polska natomiast znalazła się na czele wzrostów.

Polska vs UK - największy spadek vs największy wzrost realnego wynagrodzenia
Polska vs UK - największy spadek vs największy wzrost realnego wynagrodzenia

Największe spadki wynagrodzenia spośród 35 krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, skupiającej 35 najbardziej rozwiniętych państw świata, nastąpiły w Grecji i Wielkiej Brytanii. Realne wynagrodzenie od czasu kryzysu w 2007 roku spadło tu o ponad 10%. Oprócz tego spadki wynagrodzenia zanotowała tylko Portugalia.

Realne wynagrodzenie liczone jest z uwzględnieniem inflacji. Według analizy przeprowadzonej przez TUC płace w Wielkiej Brytanii są obecnie niższe o 25% w stosunku do takich, jakie mogłyby być gdyby zostało utrzymane tempo ich wzrostu z lat 2000-2007. Obecnie zatrudnienie prawie powróciło do stanu sprzed kryzysu, pogorszenie standardów życia utrzymuje się jednak na poziomie okołokryzysowym z powodu pogarszających się wypłat.

Kanclerz Skarbu tłumaczył, że pogarszające się płace związane są ze wzrostem zatrudnienia. Jednak przykład chociażby Polski pokazuje, że możliwy jest wzrost zatrudnienia połączony ze wzrostem wynagrodzeń. Polska została liderem rankingu z realnymi wzrostami rzędu 27%. 

Jednym z wniosków raportu jest to, że jeżeli płaca minimalna idzie do góry, ale nie idzie za tym wydajność i produkcja, to są to puste wzrosty. Ważne dla realnych wzrostów pensji jest wsparcie tego produktywnością, która wzmacnia pieniądz już wypłacony pracownikom.
Finanse

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access