mieszkasz w londynie banner

Pracownicy zmuszeni do zapłaty podatku gdy pracodawca pokrywa koszt testu koronawirusa

Pracownicy będą musieli zapłacić dodatkowy podatek, gdy pracodawca zostanie obciążony opłatą za test koronawirusa, zgodnie z nowymi, szokującymi wytycznymi Skarbu Państwa.

Praktykę potępił konserwatywny przewodniczący komitetu skarbu Mel Stride, który wezwał Rishi Sunaka do ponownego przemyślenia tego.

„Wielu naszych kluczowych pracowników może spotkać się z przewrotną zachętą do unikania testów sponsorowanych przez pracodawców w celu obniżenia rachunków podatkowych”, powiedział Mel Stride.

Pracownicy zmuszeni do zapłaty podatku gdy pracodawca pokrywa koszt testu koronawirusa
Pracownicy zmuszeni do zapłaty podatku gdy pracodawca pokrywa koszt testu koronawirusa

Luka pojawiła się w nowych wytycznych HMRC, w których stwierdza się: „Zestawy testowe koronawirusa (Covid-19) lub testy

przeprowadzone przez stronę trzecią są traktowane jako świadczenie rzeczowe podlegające opodatkowaniu pracownika”.

Stride dodał: „Wielu pracowników, zwłaszcza pracowników służby zdrowia i hotelarstwa, wymaga regularnych testów koronawirusowych. Te nowe wytyczne są niejasne i będą niepokoić dużą ilość pracowników.

„Jeżeli testy te mają być traktowane jako świadczenie rzeczowe podlegające opodatkowaniu, wkrótce może zwiększyć się obciążenie podatkowe dla pracowników”.

Kontrowersje pojawiły się w Izbie Gmin, gdzie Sunak zasugerował, że HMRC wycofa się, mówiąc przewodniczącemu komisji: „Oczywiście przyjrzymy się temu wnikliwie”.

Kanclerz spotkał się również z krytyką, że ponad milion samozatrudnionych zostało „pozostawionych samym sobie w obliczu kryzysu”, po tym, jak stracili wsparcie rządowe.

Oskarżono go również o zbyt małe wsparcie ecoinwestycji, które nie dorównuje wielomiliardowym środkom wyłożonym na ten cel w Niemczech i Francji.

Jednak Sunak nalegał, aby 95% osób prowadzących działalność na własny rachunek otrzymywało pomoc, mówiąc posłom: „Jest to najbardziej hojny i wszechstronny program wsparcia samozatrudnienia”.
Finanse

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today