mieszkasz w londynie banner

Rishi Sunak ponownie rozważy wprowadzenie podatku turystycznego?

Kanclerz Rishi Sunak powinien rozważyć opóźnienie wprowadzenia kontrowersyjnego podatku turystycznego albo przedstawić dane, które by go uzasadniały. Krytycy twierdzą, że spowoduje on utratę 41 000 miejsc pracy.

ft.com
ft.com

Jak podkreśla była minister skarbu, Mel Stride, potrzeba pauzy, aby Skarb Państwa mógł się przygotować do przedstawienia danych pokazujących jak zakończeniu zakupów bez podatku wpłynie na handel, hotele i producentów towarów. Jak dodaje, potrzebne są dane wskazujące jaki wpływ będzie miała nowa sytuacja na rynek pracy.

Zmiana prawa ma wejść w życie już 1 stycznia, ale parlametarzyści wzywają do opóźnienia wprowadzenia tych przepisów. Jak mówią, podatek dochodowy, VAT czy National Insurance nie powinny być zwiększane pod wpływem chwili. Należy najpierw przyjrzeć się sytuacji.

Kanclerz Sunak jest zatem nakłaniany do ponownego rozważenia swojej decyzji w tej kwestii. Jak podkreśla Stride, to niepokojące, że rząd chce wprowadzenia podatku VAT od towarów, które wcześniej nie były opodatkowane.

Co ważne, jak zaznacza była minister skarbu, ważnym jest, aby Skarb Państwa miał możliwość przygotowania kompleksowego szacunku zysków i strat w tej sprawie. Tzw. VAT RES pozwala turystom spoza Unii Europejskiej ominąć 20% VAT na produkty, które kupują i zabierają ze sobą.

Jak oceniają niektórzy parlamentarzyści, zamożni, zagraniczni turyści mogą zamiast do Wielkiej Brytanii udać się do Francji celem zrobienia bezcłowych zakupów. Dodatkowoe badanie przeprowadzone przez The Centre for Economics and Business Reseach szacuje, że w związku ze zmianą prawa pracę może stracić 41 000 osób. Straty finansowe szacowane są na 2 milardy funtów.

Jak mówi Mel Stride, należe poczekać z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych aż gospodarka podniesie się po pandemii koronawirusa. Jak dodaje, obecnie nie ma właściwych warunków na tego typu zmiany.
Finanse

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access