Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Tysiące osób bez odpraw – rząd zainterweniował

W związku z pandemią wiele osób straciło pracę. Nie wszyscy jednak wiedzą, że należy im się odpowiednia odprawa. Wiele firm wykorzystało ten fakt nie wypłacając należnych pieniędzy za przepracowane lata czy niewykorzystane urlopy.

wikimedia.com (office)
wikimedia.com (office)

Dodatkowo firmy dotychczas wypłacały odprawy na podstawie stawek z „Furlough”, które były 20% mniejsze od tych przed pandemią. Rząd postanowił uszczelnić regulacje związane z programem i od piątku każdy będzie musiał dostać odprawę zgodnie ze stawką zapisaną w umowie.

Minister przedsiębiorstwa Alok Sharma powiedział, że nowe prawo zapewni wszystkim pracownikom pełne, należne odprawy.

„To jasne i oczywiste, że pracownicy muszą otrzymać pieniążki, które w pełni im przysługują” – dodał.

Każdy pracownik, który spędził w firmie nie mniej niż 2 lata, ma pełne prawo do otrzymania odprawy, która jest wyliczana na podstawie długości zatrudnienia, wieku, pensji oraz niewykorzystanych urlopów.

Wiele które wypłacało odprawy, obliczało je na podstawie stawek Furlough, które wynoszą 80% „prawdziwego” wynagrodzenia.

„Rząd zrobi wszystko, żeby chronić prawa pracowników. … Nowe prawo ubezpieczy tych „na Furlough” przed niewypłaceniem lub wypłaceniem zbyt małej odprawy.”

Nowe prawo ma także zastosowanie w przypadku pensji w okresie wypowiedzenia, po którym zatrudnienie się oficjalnie kończy.

Okres wypowiedzenia zależy od umowy i długości pracy w firmie, lecz zazwyczaj jest to od 1 do 12 tygodni. Pracownik w tym czasie musi otrzymać należną pensję.

Nowe prawo ma zapewnić tym na okresie wypowiedzenia 100% pensję, zamiast tej „z Furlough” – czyli 80%.

Szacuje się, że zwolniono dotychczas 150,000 pracowników, którzy „stali się zbędni”. Liczby te jednak znacznie wzrosną w październiku, kiedy zakończy się program Furlough. Urząd statystyczny, że może to być aż 1.2 milionów osób. Stanowią one 10% siły roboczej UK.

Przed końcem Furlogh, firmy będą musiały jednak dopłacić brakujące 20% w ostatnim miesiącu.

„Osoba zbędna” nie może być taką orzeczona i zwolniona przez:

  • Wiek
  • Płeć
  • Ciążę
  • Poglądy
  • Religię
  • Przez prośbę o urlop

Jak oblicza się odprawę?

  • Odprawa należy się po przepracowanych 2 latach i jest obliczana na podstawie czasu przepracowanego w firmie:
  • Osobom poniżej 22 roku przysługuje półtygodniowej pensji za każdy przepracowany rok
  • Osobom pomiędzy 22 a 41 rokiem życia przysługuje tygodniowa pensja za każdy przepracowany rok
  • Osobom powyżej 41 roku życia przysługuje półtorej tygodniowej pensji za każdy przepracowany rok

Maksymalnie odprawa może wynosić 16,140 funtów – o większej kwocie może zadecydować pracodawca osobiście, nie ma jednak takiego obowiązku.

Tagi: polityka
Finanse

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today