mieszkasz w londynie banner

Zmiany w podatkach od 6 kwietnia 2016 (1)

Dziś w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się nowy rok podatkowy. Oto podsumowanie zmian w oferowanych przez rząd świadczeniach.

© spectrumblue - Fotolia.com
© spectrumblue - Fotolia.com

Personal savings allowance – nieopodatkowane oszczędności osobiste

Nowe odliczenie oznacza, że jeśli jesteś w grupie podatników płacących 20 proc. stawkę podatku dochodowego, nie zapłacisz podatku od pierwszego £1,000 otrzymanego z tytułu odsetek. Dotychczas 20 proc. podatku odliczane było przez bank zanim oszczędności trafiły w Twoje ręce.

Jeśli zysk z tytułu oszczędności wyniesie więcej niż £1,000, będziesz musiał zapłacić podatek poprzez rozliczenie self-assesment lub – gdy jesteś zatrudniony przez pracodawcę – poprzez zmianę kodu podatkowego w systemie PAYE.

Jeśli jesteś płatnikiem 40 proc. stawki, wciąż upoważnia Cię to do uzyskania kwoty wolnej od podatku. W tym przypadku jest to jednak nie £1,000, lecz £500.

Isa allowance – nieopodatkowane konto oszczędnościowe

W minionym roku odliczenie z tytułu ISA wynosiło £15,240. W nowym roku stawka pozostaje na tym samym poziomie. Oto jakie kwoty możesz zaoszczędzić tytułem poszczególnych świadczeń przed nastaniem konieczności zapłaty podatku:

  • Individual savings account (Isa) limit - £15,240
  • Junior Isa limit - £4,080
  • Child trust fund limit - £4,080

Personal allowance – kwota wolna od podatku dochodowego

Kwota wolna od podatku wzrasta z £10,600 do £11,000. Personal allowance zmniejsza się, gdy Twój dochód roczny przekracza £100,000. W momencie przekroczenia progu £122,000, kwota wolna od podatku przestaje przysługiwać.

Marriage allowance – przeniesienie kwoty wolnej od podatku przy rozliczaniu się z partnerem

Małżeństwa i pary pozostające w związku partnerskim mogą przenieść część swojej kwoty wolnej od podatku na współmałżonka/ partnera. W roku minionym było to £1,060, obecnie suma wzrosła do £1,100. Korzystając z tej ulgi możesz zaoszczędzić maksymalnie £220 rocznie. Podobnie, jak w roku 2015-16, skorzystanie z ulgi możliwe jest tylko w przypadku, gdy lepiej zarabiający partner mieści się w 20 proc. progu podatkowym.

Dividend allowance – nieopodatkowane zyski z dywidend

Jeśli otrzymujesz dywidendy (np. z tytułu udziałów w spółce LTD), pierwsze £5,000 będzie nieopodatkowane. Jeśli jesteś w grupie podatników płacących 20 proc. stawkę podatku dochodowego, każdy funt wykraczający poza sumę £5,000 zostanie opodatkowany stawką 7,5 proc. Jeśli jesteś w grupie osób płacących stawkę 40 proc. – 32,5 proc. Osoby w grupie najwięcej zarabiających podatników zapłacą 38,1 proc.

Income Tax – Podatek dochodowy

Wysokość podatku dochodowego pozostaje bez zmian: w pierwszym progu podatek będzie wynosił 20 proc., w drugim – 40 proc., a w ostatnim - 45 proc..

  • Na poziomie 20 proc. opodatkowane będą dochody powyżej 11,000 i poniżej £43,000 (poprzednio: £42,385)
  • Na poziomie 40 proc. opodatkowane będą dochody powyżej £43,001 i poniżej £150,000 (poprzednio: £42,386 i £150,000)
  • Na poziomie 45 proc. opodatkowane będą dochody powyżej £150,000 (bez zmian w stosunku do roku 2015-16).

National Insurance – składki na ubezpieczenie społeczne

Stawki National Insurance pozostają bez zmian. W ramach nowości, od 6 kwietnia 2016 nie będzie już opcji zrezygnowania z opłacania części składek. Tym samym osoby, które wcześniej mogły opłacać niższe stawki, obecnie będą musiały płacić stawki pełne.

  • Class 1 National Insurance (1 klasa składek - dla pracowników i pracodawców) dotyczy dochodu powyżej £8,060 i poniżej £43,000 i wynosi 12 proc. Powyżej £43,000 płaci się jedynie 2 proc.;
  • Class 2 National Insurance (2 klasa składek – dla osób samozatrudnionych) dotyczy dochodu powyżej £5,965 i poniżej £8,060 i wynosi £2.80 tygodniowo;
  • Class 4 National Insurance (4 klasa składek – dla osób samozatrudnionych) dotyczy dochodu powyżej £8,060 i poniżej £43,000 i wynosi 9 proc. Powyżej £43,000 płaci się jedynie 2 proc.

Capital gains tax – podatek od zysków kapitałowych

Zmienią się stawki podatku opłacanego od zysków kapitałowych. Chodzi tu o „znaczne” (powyżej £11,100) zyski ze sprzedaży nieruchomości i majątku osobistego.

Stawka podatku od zysków kapitałowych dla osób w pierwszym (20 proc.) progu podatku dochodowego spadnie do 10 proc., a dla osób w drugim progu (40 proc.) - do 20 proc.

Stawka podatku od zysków ze sprzedaży domu mieszkalnego („residential property”) nie ulegnie zmianie i dalej będzie wynosić odpowiednio 18 i 28 proc. dla osób z 1 i 2 progu podatkowego.

Kwota wolna od podatku w tej kategorii nie ulega zmianie i pozostaje na wysokości £11,100.

Więcej informacji na temat CGT można uzyskać kontaktując się z Revenue na bezposredni email:nicholas.williams@hmrc.gsi.gov.uk

Inheritance tax – podatek spadkowy

Zasady opłacania podatku spadkowego nie ulegają zmianie. Kwota wolna od podatku jest zamrożona na wysokości £325,000. Przy spuściźnie wartej więcej, zapłacimy 40 proc. podatku od wartości powyżej tej kwoty. Od 2017 roku, jeśli przedmiotem procedury spadkowej będzie dom mieszkalny dziedziczony bezpośrednio przez dzieci, kwota wolna od podatku będzie większa.

Stamp duty – opłata skarbowa

Właściciele mieszkań pod najem („landlordowie”) oraz osoby posiadające dwie nieruchomości mieszkaniowe będą musiały uiścić dodatkową 3 proc. opłatę skarbową za drugą i każdą kolejną nieruchomość nabytą po 1 kwietnia 2016. Jest to opłata dodatkowa, gdyż oprócz niej wciąż obowiązują pozostałe opłaty skarbowe (0 proc. od pierwszych £125,000, 2 proc. na kwoty od £125,001 do 250,500, 5 proc. na kwoty od £250,001 do £925,000, 10 proc. na kwoty od £925,001 do £1.5m i 12 proc. powyżej £1.5m).

Dodatkowa, 3 proc. opłata jest naliczana na całą wartość drugiej nieruchomości.

Social Rent reduction

Wysokość czynszu za wynajem mieszkań z Councilu lub Spółdzielni (Housing Association) ulegnie zmniejszeniu o 1 proc. w skali roku i planowane jest kontynuowanie tej wartości procentowej przez kolejne 4 lata. Wyjątkiem od zmniejszenia czynszu są m.in. mieszkania tymczasowe (temporary social housing czy mieszkania dla studentów.

Więcej szczegółowych informacji w temacie zmian w roku podatkowym 2016-17 znajdziecie na stronach rządowych.

Wysokość należnego podatku możecie obliczyć za pomocą kalkulatora HMRC.

Za pomoc udzieloną podczas przygotowywania materiału dziękujemy Alanie Wild z biura Kalkulator Informator.

Emito.netFinanse

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access