mieszkasz w londynie banner

Zniesienie ulgi abolicyjnej: czy za pracę za granicą zapłacimy też w Polsce?

Obecnie według prawa Polacy mieszkający za granicą, ale nadal mający miejsce zamieszkania w RP, rozliczają się z dochodów w kraju, w którym je osiągają. W rządzie pojawił się jednak projekt likwidacji tzw. ulgi abolicyjnej.

strefainwestorow.pl
strefainwestorow.pl

4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie zmiany ustawy, w którym znalazł się zapis: „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT”. Słowa te pokazują, że rząd zamierza zlikwidować ulgę abolicyjną, nie podaje jednak przyczyn tego działania. Jak pisze pit.pl, może to być jeden z przepisów wprowadzonych przez ustawodawcę „przy okazji”. Obowiązywać miałby od 1 stycznia 2021 roku.

Dotychczas ulga abolicyjna pozwalała Polakom pracującym za granicą, ale mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na uiszczanie podatku od dochodów jedynie w państwie, w którym są one osiągane. Ulga dotyczyła umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Co zniesienie ulgi oznacza w praktyce? Podatnik będzie musiał zapłacić różnicę między podatkiem w Polsce, a tym płaconym za granicą. „Po zniesieniu ulgi możliwe będzie, by polski rezydent zapłacił w danym kraju np. 15 proc. podatku, a w Polsce jeszcze 17 proc., czyli różnicę między stawką podatku za granicą a stawką 32 proc. wynikającą z polskiej skali podatkowej” – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w KPMG w Polsce.
Finanse

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today