Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Do kiedy można podróżować do UK z dowodem osobistym?

Jak informuje brytyjski rząd, osoby, które zalegalizowały swój pobyt w Wielkiej Brytanii poprzez tzw. program EU Settlement Scheme albo posiadają specjalne zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego podróżując do Zjednoczonego Królestwa co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 roku. Dodatkowo opublikowano szereg wytycznych dotyczących kwestii wiz.

thepointsguy.com
thepointsguy.com

Od 1 stycznia 2021 roku obywatele Unii Europejskiej, w tym Polski, będą mogli podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje bądź krotkie wycieczki bez wymogu posiadania wizy. Wszyscy, którzy nie posiadają statusu osiedlonego, bądź tymczasowego statusu osiedlonego będą mogli podróżować z dowodem do 1 października 2021 roku. Później wjazd będzie możliwy jedynie z ważnym paszportem.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazuje, że kluczowym dla służby konsularnej jest zapewnienie, aby wszyscy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii posiadali ważne paszporty. W tym celu, mimo szerzącej się panemii koronawirusa, konsulowie zwiększają godziny swojego urzędowania.

Dodatkowo uruchomiono specjalny dyżur konsularny w Birmingham, gdzie przyjmowane są wnioski paszportowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca, by o nowy paszport zatroszczyć się jak najwcześniej jest to możliwe. Terminy wizyt konsularnych pojawiają się na e-konsulat.gov.pl codziennie w godzinach od 09.00 do 20.00.

Wyrobienie paszportu dla dziecka wiąże się z koniecznością uzyskania polskiego aktu urodzenia, na podstawie którego nadaje się numer PESEL. Co ważne, wszystkie dodatkowe informacje dotyczące wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku, są dostępne są na stronach rządowych.
Imigracja

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today