mieszkasz w londynie banner

Jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie dla dziecka? (4)

Im bliżej referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (23 czerwca), tym więcej osób interesuje się statusem stałego rezydenta lub obywatela. W poniższym artykule przyjrzymy się jak to jest w przypadku dzieci.

Shutterstock / Jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie dla dziecka?
Shutterstock / Jak aplikować o obywatelstwo brytyjskie dla dziecka?

Polska pozwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Dziecko rodzące się w rodzinie, w której co najmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, automatycznie staje się polskim obywatelem. Do 1. stycznia 1983 roku praktycznie każda osoba urodzona na terenie Zjednoczonego Królestwa automatycznie otrzymywała brytyjskie obywatelstwo, później jednak sytuacja została przez ustawodawcę skomplikowana.

Zasady ogólne są dość proste. Nowo narodzone dziecko jest obywatelem brytyjskim jeżeli przynajmniej jedno z rodziców ma brytyjskie obywatelstwo lub jest stałym rezydentem w UK. Diabeł, jak zwykle, tkwi jednak w szczegółach.

Dzieci rodzące się w rodzinach obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli kraje Unii Europejskiej i Islandia, Norwegia i Liechtenstein) mogą być obywatelami brytyjskimi w zależności od roku urodzenia:

 • Dzieci urodzone między 1 stycznia 1983 a 1 października 2000 roku otrzymały obywatelstwo jeśli co najmniej jedno z rodziców mieszkało wówczas w Wielkiej Brytanii.
 • Dzieci urodzone od 2 października 2000 do 29 kwietnia 2006 otrzymują obywatelstwo jeśli przynajmniej jedno z rodziców otrzymało status stałego rezydenta lub prawo do nabycia tego statusu przed urodzeniem dziecka.
 • Dzieci urodzone od 30 kwietnia 2006 roku otrzymują obywatelstwo jeśli przynajmniej jedno z rodziców mieszkało w UK przez co najmniej 5 lat przed urodzeniem się dziecka.
 • Szwajcaria została włączona w obowiązywanie tych przepisów 1 czerwca 2002 roku.

Rejestrowanie dzieci jako obywateli

Dzieci poniżej 18 roku życia mogą być rejestrowane jako obywatele Wielkiej Brytanii za pomocą formularza MN1. W niektórych przypadkach będzie to automatycznie nabyte prawo, w innych decyzja będzie należała do UK Visas and Immigration.

Do otrzymania brytyjskiego obywatelstwa uprawnione są także:

 • Dzieci urodzone w UK po 1 stycznia 1983 i żyjące tu przez pierwsze 10 lat życia.
 • Dzieci urodzone przed 1 czerwca 2006, których ojciec o obywatelstwie brytyjskim nie był żonaty z matką dziecka.
 • Dzieci urodzone w UK, których rodzice nie są obywatelami brytyjskimi ani nie mają rezydentury stałej – jeśli rodzice odpowiednio uargumentują przed władzami dlaczego występuje istotny powód, aby dziecko otrzymało brytyjskie obywatelstwo.
 • W procesie rejestrowania dziecka jako obywatela brytyjskiego niezbędne są pewne dokumenty – nieco różne dla dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii i poza nią.

Dokumenty wymagane dla dzieci urodzonych w UK:

 • Wypełniony formularz MN1 z podpisami 2 osób polecających.
 • Dowód, że jeden z rodziców ma obywatelstwo brytyjskie, rezydenturę stałą (Indefine Leave to Remain) lub zamieszkuje w UK na prawach wspólnotowych przez ostatnie 5 lat.
 • Pełny brytyjski akt urodzenia z nazwiskami obojga rodziców.
 • Paszporty obojga rodziców.
 • Paszport dziecka – jeśli takowy posiada.
 • Dowód opłaty dla Home Office.

Dokumenty wymagane dla dzieci urodzonych poza UK:

 • Wypełniony formularz MN1 z podpisami 2 osób polecających.
 • Dowód, że dziecko ma rezydenturę stałą – na podstawie praw wspólnotowych rodzica albo potwierdzenia rezydentury stałej z Home Office.
 • Dowód, że oboje rodzice mają rezydenturę stałą lub zamieszkują w UK na prawach wspólnotowych przez ostatnie 5 lat.
 • Dowody, że dziecko żyje w UK od przynajmniej 2 lat (dokumenty podróży, listy ze szkoły etc.).
 • Pełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem.
 • Paszporty obojga rodziców.
 • Paszport dziecka – jeśli takowy posiada.
 • Świadectwo małżeństwa, jeśli rodzice są po ślubie.
 • Dowód opłaty dla Home Office.
 • Jeśli oboje rodzice przebywają w UK, ale jedno nie ma rezydentury stałej, musi on w pierwszej kolejności nabyć do niej prawa, zanim dziecko będzie mogło otrzymać obywatelstwo brytyjskie.

Tagi: Dziecko
Podobne artykuły


Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access