Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

"Nie" dla obywateli Unii Europejskiej.

Obywatele Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii napotykają poważne trudności, w związku z przyznawaniem przez Home Office elektronicznych wersji statusów osiedleńczych. Pomimo rządowych szacunków badania pokazują, że brak papierowych wersji tych dokumentów może przysporzyć nie lada problemów.

nsar.co.uk
nsar.co.uk

Decyzja rządu o nieprzyznawaniu obywatelom Unii Europejskiej papierowych wersji prawa do osiedlenia budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w sytuacji kiedy muszą oni zmienić mieszkanie czy pracę. Sytuacja może jeszcze bardziej się skomplikować po zakończeniu okresu przejściowego, 31 grudnia, w trakcie kontroli granicznej czy też konieczności okazania się statusem imigracyjnym.

Home Office komentuje zaistniałą sytuację poprzez wskazanie, że elektroniczny dokument prawa do pobytu pozwala zainteresowanym mieć stały dostęp do tego dokumentu, a także jest naturalną konsekwencją cyfryzacji, jakim podlega wiele aspektów życia w Wielkiej Brytanii. Organizacje charytatywne ostrzegają, że wielu obcokrajowców może mieć problem z korzystaniem z tego dokumentu, w związku z niewiedzą bądź brakiem umiejętności technicznych.

Nicoletta Peddis, 34-letnia obywatelka Włoch, mieszkająca w Wielkiej Brytanii od 12 lat mówi, że borykała się z problemem wynajmu nowego mieszkania, ponieważ agencja, z którą współpracowała w tym względzie, oczekiwała papierowej wersji prawa do pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa.Wielu agentów nieruchomości otwarcie przyznaje, że nie mają pojęcia czym jest i jak w praktyce wygląda ten dokument, tym samym nie wiedzą, że mogą żądać jedynie elektronicznego potwierdzenia jego uzyskania.
Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today
Job beauty access
ANGLIA.today