mieszkasz w londynie banner

Nowy system punktowy od przyszłego roku

Od stycznia 2021 roku, wszystkie osoby, które będą chciały udać się do Wielkiej Brytanii nie posiadając statusu osoby osiedlonej bądź tymczasowego statusu osoby osiedlonej, będa mogły złożyć wniosek o wizę, płacąc za nią online.

stanstedairport.com
stanstedairport.com

Osoba składająca wniosek o wizę, będzie musiała podać swoje dane biometryczne oraz cyfrowe zdjęcie twarzy za pomocą aplikacji na smartfona. Nie będą potrzebować wizy osoby, które chcą wjechać do Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy. Nie będzie można jednak legalnie pracować ani pobierać żadnych zasiłków.

System punktowy obejmować będzie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają ofertę pracy od zatwierdzonego sponsora-pracodawcy. Także od stycznia oferowana praca będzie musiała mieć wymagany poziom umiejętności. Osoba chcąca pracować w Wielkiej Brytanii będzie musiała mówić po angielski oraz uzyskać od sponsora odpowiedni próg wynagrodzenia.

Stawka gwarantowana za pracę nie może być mniejsza niż 20 480 funtów w stosunku rocznym. Generalnie pracodawcy nie będą mieli możliwości rekrutowania na poziomie płacy minimalnej lub w jej okolicy.

Co ważne, każdy przybywający do Wielkiej Brytanii do pracy będzie musiał wykazać, że spełnia określony zestaw wymagań, za który zostaną przyznane punkty. Kandydat będzie obowiązany poddać się kontroli karalności w Wielkiej Brytanii. Musi on także posiadać ofertę pracy od licencjowanego sponsora.

Poza tym dane stanowisko pracy musi zawierać minimalny poziom umiejętności. Jest to poziom RQF3 bądź równoważny. Są to kwalifikacje A-levels lub równoważne. Dodatkowo, jak wcześniej wspomniano, kandydat musi posługiwać się językiem angielskim na określonym poziomie.

Spełnienie tych wszystkich kryteriów da kandydatowi 50 punktów. Dodatkowe punkty może on uzyskać poprzez kombinację punktów za swoje wynagrodzenie, pracę w zawodzie deficytowym bądź odpowiednim doktoracie.

Rząd zwraca uwagę na istotny wkład pielęgniarek, lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia z zagranicy. Będą oni mogli nadal otrzymywać wizę zdrowotną lub opiekuńczą. Taka wiza umożliwi uzyskanie oferty pracy z NHS, sektora opieki społecznej bądź pracodawców i organizacji, które świadczą usługi dla NHS. Co istotne, osoby ubiegające się o ten rodzaj wizy będą mogły uzyskać wsparcie w trakcie procesu składania wniosków. Będą one także zwolnione z płacenia imigracyjnego dodatku zdrowotnego.

Nowy system punktowy będzie jasny, przejrzysty i efektywny oraz pozwoli rekrutować wykwalifikowanych pracowników z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Wszyscy potencjalni pracownicy będą traktowani jednakowo. Również absolwenci uczelni będą mogli pracować 2 lata po zakończeniu studiów w Wielkiej Brytanii, w przypadku doktorantów będzie to 3 lata, co pozwoli im otrzymać pracę w zawodzie wzbogacając brytyjski rynek pracy.

Nowy system wejdzie w życie już 1 stycznia. Ważne jest, aby wszyscy uprawnieni złożyli wnioski o status osoby osiedlonej bądź tymczasowy status osoby osiedlonej, co pozwoli im na pozostanie w Zjednoczonym Królestwie bez konieczności składania wniosków wizowych.
Imigracja

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today