Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Stałe prawo do pobytu w UK. Kiedy je nabywasz i jakie korzyści może przynieść? (1)

Jeśli jesteś w UK legalnie prze ciągły okres 5 lat możesz nabyć stałe prawo do pobytu w UK. W przeciągu tych 5 lat musisz kwalifikować się jako:

Fotolia / mapa
Fotolia / mapa
 • pracownnik;
 • samozatrudniony;
 • samowystarczalny student;
 • samowystraczalny i posiadający własne środki finansowe;
 • poszyukujący pracy;
 • członek rodziny osoby należącej do jedej z powyższych grup.

Warto pamiętać, że tylko okres poszukiwania pracy połączony z okresem, kiedy pracowałeś może liczyć się do lat dających Ci prawo do stałego pobytu.

Na jak długo moge opuścić UK by nie stracić cięgłości 5 lat?

 • nie dłużej niż 6 miesięcy w przeciągu roku;
 • jedna nieobecność do 12 miesięcy z bardzo ważnego powodu jak: ciąża, poród, poważna choroba, studia, szkolenie z pracy lub wydelegowanie do pracy za granicę przez pracodawcę;
 • przymusowa służba wojskowa.

Czy mogę stracić prawo do stałego pobytu?

Po nabyciu prawa do stałego pobytu, jest małoprawdopodobne, aby je stracić, chyba że pozostaniesz poza granicami UK przez 2 lata z rzędu lub dłużej. Ponadto możesz stracić prawo pobytu, jeśli zrobiłeś coś, co nie jest postrzegane jako dla wspólnego dobra, np. popełniłeś poważne przestępstwo lub naraziłeś bezpieczeństwa narodowe.

Obywatele EEA po spełnieniu tych warunków mogą ubiegać się o dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu. Dokument ten nie ma daty ważności i pojedyńcza aplikacja kosztuje £55. Przy składaniu aplikacji musisz potwierdzić, że mieszkałeś w UK przez nieprzerwany okres 5 lat przedstawiając dowody:

 • umowa wynajmu mieszkania lub pokoju;
 • wyciąg bankowy;
 • rachunki za prąd, wode itp., a także:
 • potwierdzenia zatrudnienia: osoby zatrudnione (kontrakt, P45, P60, payslips), osoby samozatrudnione (self assessment, wyciąg z biznesowego konta bankowego, rachunki za NIC, umowa wanajmu lokalu);
 • w wypadku dzieci potwierdzenie ze szkoły czy przedszkola;
 • osoby poszukujące pracy: dowód zarejestrowania jako osoba bezrobotna, kopie aplikacji o pracę, listy z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, dowód rejestracji w agencjach pracy).

Oczywiście nie potrzebujesz tego dokumentu by mieszkać czy pracowaś w UK. Mając stałe prawo do pobytu jesteśmy zwlonieni z Habitual Residence Test, ubiegając się o zasiłki, a także ma to znaczenie przy korzystaniu z leczenia w szpitalu. Darmowe leczenie w szpitalu zależy od twojego statusu rezydenta oraz jak długo mieszkasz w UK. 
Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access