mieszkasz w londynie banner

Zmuszanie muzułmanów do wysyłania córek na pływalnię na zajęcia mieszane nie łamie praw człowieka

Rodzice protestowali przeciwko wysyłaniu ich córek na zajęcia pływania w grupach z chłopcami.

Sala Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Wikimedia
Sala Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Wikimedia

Szkoły w Szwajcarii prowadzą zajęcia pływania dla uczniów w grupach mieszanych, nie ma podziałów na chłopców i dziewczynki. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała społeczność muzułmańska argumentując, że nakaz uczestnictwa w takich właśnie zajęciach jest naruszeniem swobody religijnej. Sprawa zaszła na tyle wysoko, że musiał się nią zająć Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Sędziowie Trybunału orzekli, że owszem, jest to mieszanie się państwa do swobody religijnej rodziców. Nie określono tego jednak jako naruszenie swobody, sędziowie wskazywali na prymat integracji. "Władze mają prawo nadawania pierwszeństwa wdrożeniu pełnego programu edukacji szkolnej" - podkreślano. Udział w takich samych zajęciach, jakie obowiązują Szwajcarów, określono mianem "udanej integracji" - która również została przez sędziów uznana za ważniejszą od skrajnego poszanowania swobód religijnych.

Sprawa trafiła do Trybunału wskutek skargi dwójki rodziców pochodzenia tureckiego. Zostali oni ukarani grzywnami po 1300 € za odmowę wysłania córek na zajęcia mieszane. Trybunał wskazał, że przepisy szwajcarskie zostały stworzone aby zapobiegać społecznemu wykluczeniu dzieci wskutek przekonań ich rodziców i jako takie sprawdzają się bardzo dobrze.
Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access