Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Wielka Brytania zatrzymuje dziesiątki imigrantów na granicy

Od początku tego roku obywatele Unii Europejskiej przetrzymywani są na granicy Wielkiej Brytanii. Trafiają oni do specjalnych ośrodków, nie miało to miejsca przed Brexitem.

flickr.com (Professional Images) / Arrivals
flickr.com (Professional Images) / Arrivals

Co najmniej 30 obywateli UE, z takich jak Niemcy, Grecy, Włosi, Hiszpanie i Rumuni, zostało zatrzymanych w Wielkiej Brytanii od początku zeszłego tygodnia po tym, jak brytyjscy strażnicy graniczni stwierdzili, że jadą do kraju bez wizy pracowniczej.

Komisja Europejska, chociaż zatrzymanie obywateli UE jest klasyfikowane jako kwestia konsularna, wyraziła zaniepokojenie, że ludzie są przetrzymywani w ośrodkach zatrzymań dla imigrantów przez 4 dni lub dłużej.

Grupa Renew Europe wezwała przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do wywarcia presji na Wielkiej Brytanii, aby zaprzestała przetrzymywania obywateli UE w ośrodkach zatrzymań dla imigrantów.

Obrońcy praw człowieka zauważają, że ośrodki te nie różnią się od więzień.

Posłowie wzywają Komisję Europejską, aby zażądała od rządu Wielkiej Brytanii jasności w sprawie obywateli UE przetrzymywanych na granicy oraz wyjaśnienia, dlaczego zatrzymani są przetrzymywani w ośrodkach zatrzymań dla imigrantów.

Wzywa się również Brukselę do wywarcia nacisku na stolicy UK, aby powstrzymała się od nakładania nieproporcjonalnych do czynów środków na obywateli UE i działała w dobrej wierze i duchu współpracy.

Mówi się, że część obywateli UE trafiająca do ośrodków zatrzymań dla imigrantów to pracownicy sezonowi, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z nowym reżimem, który wszedł w życie po Brexicie.

W obecnym systemie obywatele UE nie mogą podróżować do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy bez wizy pracowniczej lub statusu EU Settlement Scheme. Obywatele UE mogą wjechać do Wielkiej Brytanii bez wizy w celach turystycznych i pozostać w kraju do 90 dni, ale brytyjscy strażnicy graniczni mogą odmówić wjazdu każdemu obywatelowi UE, jeśli mają uzasadnione podejrzenia, że ​​nowoprzybyli zamierzają pracować.
Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access