Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Wyjście UK z UE nie spowoduje spadku imigracji (1)

Jednym z głównych argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii jest chęć ograniczenia imigracji. Coraz trudniej jednak znaleźć ekspertów potwierdzających te nadzieje.

PA
PA

Raport przygotowany przez think tank Open Europe wskazuje, że szansa na ograniczenie imigracji do Zjednoczonego Królestwa poprzez opuszczenie szeregów Wspólnoty jest znikoma. Jego autorzy argumentują, że silna gospodarka z niskim bezrobociem zawsze będzie przyciągać pracowników zza granicy. 

Wielka Brytania między rokiem 2000 a 2015 miała imigrację na poziomie 3,7 osoby na tysiąc mieszkańców na rok. Natomiast średnia dla krajów rozwiniętych stowarzyszonych w OECD za ten sam okres wyniosła 3,1 imigranta na tysiąc mieszkańców na rok. Wiele z nich nie jest stowarzyszonych w żadnych strukturach zapewniających wolny przepływ ludności.

Autorzy przywołują Kanadę, Norwegię i Szwajcarię - te kraje bowiem podawane są jako przykłady gospodarek dobrze funkcjonujących poza takimi strukturami. Jednak w każdym z nich imigracja netto jest wyższa niż w Wielkiej Brytanii. Skutecznym sposobem ograniczenia napływu ludności do UK byłoby, wedle autorów, wprowadzenie systemu punktowego. To jednak nie rozwiązuje problemu zapotrzebowania na niżej wykwalifikowanych pracowników. Co więcej - wprowadzenie ograniczeń w przyjazdach mieszkańców UE najprawdopodobniej doprowadziłoby do wprowadzenia pewnych ograniczeń przez kraje członkowskie w kontaktach ze Zjednoczonym Królestwem.

Autorzy raportu wskazują także, że po wyjściu z UE naciski na ułatwienie procesu imigracyjnego mogą wywierać na przykład Chiny lub Indie. Ponieważ układy handlowe zawarte w ramach UE nie będą już obowiązywać Wielkiej Brytanii będzie ona musiała sama negocjować umowy - a kraje te z pewnością chętnie przy okazji wywalczyłyby większe otwarcie rynku na pracowników. 

Jednocześnie raport wskazuje, że wyjście z Unii może się Wielkiej Brytanii przysłużyć, ale tylko jeżeli skręci mocniej w stronę liberalnej gospodarki - co z pewnością obarczone zostanie dużym kosztem społecznym (na przykład bankructwa wielu firm i gospodarstw rolnych nagle postawionych w sytuacji pełnej konkurencji).
Podobne artykuły


Imigracja

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access