Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Właściciele domów na wynajem otrzymali ponad 9 mld funtów w housing benefit

Coraz większa liczba wynajmujących domy przekłada się na coraz większe transfery pieniędzy z kasy państwa do kas właścicieli domów.

Właściciele domów na wynajem otrzymali ponad 9 mld funtów w housing benefit
Właściciele domów na wynajem otrzymali ponad 9 mld funtów w housing benefit

Sytuacja, w której wynajem domów jest tak mocno dotowany, wydaje się być spełniać definicję sytuacji patologicznej. National Housing Federation podaje, że dwukrotny wzrost ilości pieniędzy płynący od państwa do właścicieli domów spowodowany jest coraz większym odsetkiem lokatorów pobierających housing benefit. Liczba otrzymujących ten zasiłek wzrosła od 2008 roku o 42%.

NHF wskazuje, że 9 miliardów funtów rocznie pozwoliłoby ożywić budownictwo i zapewnić więcej mieszkań socjalnych zamiast przekazywać te pieniądze prywatnym właścicielom. Z kolei ten brak domów napędza czynsze, które z kolei zmuszają kolejne osoby do pobierania świadczeń, które z kolei trafiają do wynajmujących. W ten sposób koło się zamyka i nie bardzo widać, w którym miejscu należałoby je rozerwać.

Szacunki organizacji pokazują, że gdyby podczas ostatnich siedmiu lat otrzymujący housing benefit mieszkali w domach socjalnych podatnicy zaoszczędziliby 15,6 miliarda funtów. Każdego roku za te pieniądze mogłoby powstawać 50 tysięcy nowych domów socjalnych. Obecnie 47% pobierających housing benefit pozostaje w zatrudnieniu - to dwukrotnie więcej niż 6 lat temu. 

Przedstawiciel rządu odpowiedział w wywiadzie udzielonym BBC, że od 2012 roku spada ilość pieniędzy przekazywana prywatnym właścicielom, dodaje też, że środki na zbudowanie 800 tysięcy nowych domów zostały już w budżecie zarezerwowane.

Tagi: Finanse
Infrastruktura

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access