mieszkasz w londynie banner

Kiedy inni stają się bogaci? Kiedy Ty stajesz się biedny? Wyjaśniamy

Kiedy partia pracy zaczęła mówić o opodatkowaniu bogatych rozpoczęła się dyskusja: kto w zasadzie jest bogaty? Wyjaśniamy.

Kiedy inni stają się bogaci? Kiedy Ty stajesz się biedny? Wyjaśniamy
Kiedy inni stają się bogaci? Kiedy Ty stajesz się biedny? Wyjaśniamy

YouGov przeprowadziło badania dotyczące postrzeganego bogactwa w społeczeństwie. Roboczo podzielono ludzi na trzy grupy: biednych, bogatych i "ani jednych, ani drugich". Następnie pytano jakie dochody przypisują ludzi do której grupy. Pytano też jak sami siebie widzą.

Sami o sobie, czyli "panie, jaki ja tam bogaty"

Samych siebie do grupy bogatych zaliczyło 4% mieszkańców Wielkiej Brytanii. 22% uznało się za biednych, aż 72% uznało, że znajdują się gdzieś po środku, nie są ani bogaci, ani biedni (3% nie potrafiło się przypisać do żadnej grupy). 15% osób uznało się za biedne zarabiając między 30 a 40 tysięcy funtów brutto. Przy dochodach 50 000 i więcej funtów za bogatych uznało się 10% ankietowanych.

Bieda na państwowych wytycznych

Płaca minimalna (14 664 funty) została uznana za kwalifikującą człowieka do bycia biednym przez dwie trzecie ankietowanych. 41% uznaje osoby pracujące na national living wage (15600 funtów rocznie brutto) za biedne. 72% uznaje osoby mające przeciętne dochody (27600 w roku 2015) za ani bogate, ani biedne.

Wytyczne państwowe działają na wyobraźnię dużej części społeczeństwa. Prawie połowa ankietowanych uznaje, że wpadający w wyższy próg opodatkowania (zarabiający 45001 funtów) należą już do bogatej części społeczeństwa.

Inni mają lepiej

24 800 funtów tyle trzeba zarabiać, aby nie zostać uznanym za biednego przez 92% mieszkańców Wielkiej Brytanii. Powyżej tej granicy, aż do dochodów 39 800 funtów, większość osób jest postrzegana jako ani bogata, ani biedna. Zarobki powyżej 39 800 funtów natomiast co najmniej co drugi ankietowany wskazuje jako wystarczające, aby zaliczyć innych do grona bogaczy.

Rzeczywiste zarobki

Badanie nie uwzględnia kosztów życia ani różnic regionalnych, dlatego trudno wyciągać z niego wnioski dotyczące, na przykład, poglądów londyńczyków - a z pewnością najbardziej odbiegałyby one od średnich.

Pewne ciekawostki jednak widać na pierwszy rzut oka. Większość wskazuje, że osoby zarabiające 50 i więcej tysięcy funtów należą już do bogatych. Perspektywa jednak zmienia się bardzo szybko - jeśli ktoś zarabia taką kwotę, to raczej nie uważa się za zamożnego. Aż 90% wskazuje, że ich zarobki, mimo należenia do 15% najlepiej zarabiających, nie plasują ich na skali jako bogatych.

Kiedy tak naprawdę jesteś biedny?

Uśredniając wyniki uzyskujemy odpowiedź: jeśli zarabiasz nie więcej niż 15 300 funtów rocznie - jesteś biedny. Takie lub niższe zarobki ma 40% osób pracujących w Wielkiej Brytanii.

Mieszczących się w widełkach 16 478 funtów do 38 800 funtów ogół ankietowanych postrzega jako zarabiających ani dużo, ani mało.

Osiągnięcie zarobków 60 500 funtów rocznie brutto, czyli znalezienie się w 10% najlepiej zarabiających mieszkańców Wielkiej Brytanii, jest uznawane przez większość za znalezienie się w gronie osób bogatych. Wśród zarabiających 60 500 i więcej jedynie 4% uznaje siebie za bogatych.

Ekonomiści i liczby

Opinia na temat własnego i cudzego stanu posiadania to jedno, jak to widzą jednak ekonomiści? Podstawą jest dzielenie populacji na decyle dochodu, czyli na 10 równych liczebnie części populacji. Najbiedniejsze 10% społeczeństwa Wielkiej Brytanii zarabia przeciętnie 8600 funtów rocznie. Połowa Brytyjczyków zarabia nie więcej niż (przeciętnie) 17600 funtów rocznie. Większość osób uważa, że takie zarobki kwalifikują człowieka do grupy ani bogatych, ani biednych.

Tagi: Brexit
Ludzie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access