Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Skrajne ubóstwo w Polsce dotyka 2,8 miliona ludzi. Gdzie jest najgorzej? (1)

Skrajne ubóstwo definiowane jest jako niemożność zaspokojenia potrzeb na poziomie biologicznym. Pozostawanie w nim grozi wyniszczeniem organizmu. W 2014 roku dotknęło ono 2,8 miliona ludzi w Polsce.

Obecnie minimum egzystencji jest wyższe niż kwota wolna od podatku / shutterstock
Obecnie minimum egzystencji jest wyższe niż kwota wolna od podatku / shutterstock

Polskie normy wyznaczające minimum egzystencji, poniżej którego zaczyna się skrajne ubóstwo, w 2014 roku wynosiły 540 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, natomiast dla czteroosobowego było to 1458 złotych. Minimum egzystencji dzielone jest na kilka kategorii, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przyznaje zapomogi jeżeli samotna osoba ma do dyspozycji mniej niż 542 złote miesięcznie. Dla osoby żyjącej w rodzinie ta kwota spada do 456 złotych.

Jedną z kategorii wydatków jest wyżywienie. Minimum egzystencji trzyosobowej rodzinie pozwala wydać na jedzenie nieco ponad 600 złotych, co daje 6,74 na jedzenie na osobę dziennie. Na taką rozrzutność nie mogą pozwolić sobie emeryci, dla których minimum na jedzenie wynosi 6 złotych dziennie.

IPiSS szacuje, że poniżej granicy ubóstwa nie jest emeryt, który ma do dyspozycji więcej niż 30 złotych miesięcznie po opłaceniu jedzenia, czynszu i leków do wydania na ubrania i obuwie. Dla trzyosobowej rodziny kwota ta rośnie do 59 złotych miesięcznie.

Ubóstwo regionalne

Województwo Warmińsko-Mazurskie ma aż 14,8% mieszkańców dotkniętych przez skraje ubóstwo. Na drugim miejscu znajduje się województwo Świętokrzyskie, gdzie jest to 12,2%. Więcej niż co dziesiąta osoba w skrajnej biedzie żyje też w województwie Wielkopolskim. Średnia dla cąłego kraju to 7,7%. Stosunkowo najlepiej jest w województwie Śląskim, gdzie problem ten dotyczy 4,7% mieszkańców.

W 2014 r. wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła prawie 15 proc. i była dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. Większa liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie osoby, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33 proc. - podał GUS.

Czynnikiem jednak najbardziej różnicującym zagrożenie ubóstwem jest wykształcenie. Jeżeli głowa rodziny posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne to zagrożenie wynosi 18%. Wśród rodzin, gdzie głowa gospodarstwa posiada wykształcenie wyższe, w ubóstwie żyje 1%.

Lepiej być chociaż zdrowym

Zasiłki pielęgnacyjne i pomoc dla osób niepełnosprawnych w Polsce to kolejny obszar zaniedbań. Jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, to co dziesiąte takie gospodarstwo zaliczane jest do skrajnie ubogich. Jeżeli niepełnosprawność dotyczy dziecka poniżej 16 roku życia odsetek ten rośnie do 15%.

Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć

Powyżej minimum egzystencji jest jeszcze tak zwane ubóstwo względne - które jest zależne od wynagrodzeń i kosztów życia w danym kraju. W Polsce ta granica została ustanowiona na 713 zł dla jednej osoby, natomiast dla rodziny czteroosobowej na poziomie 1926 złotych. W Polsce poniżej tego progu znajduje się co szósta osoba.

Obecnie w Polsce kwota wolna od podatku jest niższa niż minimum egzystencji.
Ludzie

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access