mieszkasz w londynie banner

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przyjeździe do Polski?

Zasady związane z podróżą do Polski zmieniają się z każdym tygodniem. W ostatnim czasie wszedł w życie obowiązek wypełniania karty lokacyjnej oraz zmieniły się zasady kierowania przyjeżdżających na kwarantannę.

wikimedia.com (SJ Air)
wikimedia.com (SJ Air)

Zgodnie z informacjami na stronie rządowej osoby przyjeżdżające spoza Unii Europejskiej są kierowani na 10 dniową kwarantannę niezależnie od środka transportu jakim podróżują. Dotyczy to zarówno podróży zbiorowych jak i indywidulanych i pieszych.

Z kwarantanny jednak mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • Są zaszczepione dwiema dawkami szczepionki i posiadają Unijny certyfikat, który to potwierdza lub inny dokument. Szczepionka musi jednak być zatwierdzona przez UE.
  • Są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi z osobą dorosłą zwolnioną z kwarantanny.
  • Są ozdrowieńcami i posiadają odpowiednie dokumenty przebycie choroby w okresie ostatnich 6 miesięcy
  • Podlegają innym zwolnieniom opisanym w rozporządzeniu 6 maja 2021 roku. Jak na przykład studenci i pracownicy naukowi.

Osoby, którym została nałożona kwarantanna mogą się z niej zwolnić po 7 dniach wykonując test PCR lub antygenowy. Dzień pierwszy jest jednak liczony jako dzień 0, oznacza to, że przyjeżdżając do kraju z kwarantanny możemy zwolnić się dopiero po 8 dniu.

Kwarantanna nie jest również nakładana na osoby, które przylatują do Polski tranzytem. Trzeba wtedy okazać bilet lotniczy z wylotem nie później niż 24 godziny po przylocie.

Powyższe zasady nie dotyczą osób z:

  • Państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch,
  • 4 państw spoza UE, które należą do strefy Schengen – Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu,
  • Z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

Od 17 lipca niezbędne, przed wylotem, jest wypełnienie karty lokacyjnej. Znajdziesz ją tutaj.
Podróże

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access