mieszkasz w londynie banner

Ostrzeżenia turystyczne MSZ - sprawdź przed wykupieniem wakacji (2)

Pięć nowych ostrzeżeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych z marca i kwietnia.

Ostrzeżenia turystyczne MSZ - sprawdź przed wykupieniem wakacji
Ostrzeżenia turystyczne MSZ - sprawdź przed wykupieniem wakacji

Polski MSZ publikuje na swoich stronach informacje dotyczące bezpieczeństwa podróży i pozostawania za granicą Polski. Pięć nowych ostrzeżeń obejmuje także kraje popularne jako cel turystyki Polaków.

FILIPINY (południowa część)
(ostrzeżenie z 25. kwietnia 2017 r.)

W związku z zagrożeniem terrorystycznym na terenie Filipin, trwającymi walkami pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami z ugrupowań islamskich, a także ze względu na podwyższone ryzyko porwania cudzoziemców również w nadmorskich kurortach, na wyspach oraz jednostkach pływających w tym rejonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróżowania do południowej części Filipin, szczególnie w rejon wyspy Mindanao oraz na archipelag Sulu, a także zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży na wyspy Cebu oraz Bohol.

EGIPT
(ostrzeżenie z 11. kwietnia 2017 r.)

W związku z wprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. stanem wyjątkowym na terytorium całego kraju oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu – z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.

WENEZUELA
(ostrzeżenie z 19. kwietnia 2017 r.)

W związku z napiętą sytuacją polityczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Wenezueli. W Caracas i innych miastach, w pobliżu siedzib instytucji państwowych, uniwersytetów i na głównych placach dochodzić może do masowych demonstracji.

Możliwe są utrudnienia w komunikacji i transporcie oraz zaopatrzeniu w produkty pierwszej potrzeby. Granice lądowe z Kolumbią i Brazylią mogą być okresowo zamykane.

Ze względu na duże zagrożenie przestępczością zorganizowaną, na terenach przygranicznych z Kolumbią obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. MSZ odradza podróżowanie do tego regionu.

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA
(ostrzeżenie z 28. marca 2017 r.)

Ze względu na bardzo napiętą sytuację polityczną i zagrożenie bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga. W Kinszasie, Lubumbashi i innych większych miastach może dochodzić do groźnych demonstracji, zamieszek i starć ze służbami bezpieczeństwa z powodu odłożenia wyborów powszechnych (pierwotnie planowanych na 27 listopada 2016 r.). Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ograniczeń w transporcie lądowym i lotniczym oraz telekomunikacji. W prowincjach północno-wschodnich i wschodnich oraz na obszarach przy granicy z Republiką Środkowoafrykańską ogólny poziom zagrożenia jest bardzo wysoki. Dochodzić tam może do starć sił rządowych z uzbrojonymi grupami, napadów rabunkowych, porwań i zamieszek.

TURCJA
(ostrzeżenie z 18. kwietnia 2017 r.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju. W związku z przeprowadzonym 16 kwietnia 2017 r. ogólnokrajowym referendum w sprawie zmiany konstytucji, na terenie całego kraju organizowane mogą być wiece, zebrania i demonstracje o charakterze masowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Turcji:

  • zachowanie szczególnej ostrożności
  • unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych, demonstracji, zbiegowisk
  • nieprzebywanie bez potrzeby w pobliżu gmachów użyteczności publicznej, lokali wyborczych oraz miejsc stacjonowania policji i wojskaPodróże

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today