mieszkasz w londynie banner

Polska: spór w sprawie szybkich testów na lotniskach rozwiązany. Co z kwarantanną?

Spór dotyczący tego, czy punkt szybkich testów na lotnisku we Wrocławiu został rozwiązany. Negatywny wynik będzie zwalniał z obowiązkowej kwarantanny.

wikimedia.commons.org/lotnisko Wrocław
wikimedia.commons.org/lotnisko Wrocław

Lotnisko we Wrocławiu uruchomiło punkt szybkich testów dla osób podróżujących spoza strefy Schengen. Punkt ma na celu ułatwienie podróży i przyspieszenie ruchu w porcie lotniczym. Test kosztuje 200 zł, a na wynik czeka się 15 minut. Wówczas po otrzymaniu negatywnego wyniku, zgodnie z rozporządzeniem, można uniknąć 10-dniowej kwarantanny.

Ministerstwo Zdrowia podważyło jednak wiarygodność i ważność tych testów. Zrodził się konflikt między MZ, a lotniskiem we Wrocławiu. MZ twierdziło, że aby test zwalniał z kwarantanny, powinien zostać wykonany poza granicami kraju. Test wykonywany na wrocławskim lotnisku nie spełniał tego wymogu, gdyż był wykonywany przed przejściem granicznym.

Ostatecznie spór został rozwiązany na korzyść lotniska, punkt szybkich testów działa zgodnie z prawem.

"W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że jeżeli punkt pobrań został przesunięty za linię straży granicznej, to z punktu widzenia prawa może działać, niemniej Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwrócił z się prośbą do Portu Lotniczego Wrocław S.A. o złożenie wyjaśnień w sprawie uruchomienia punktu wykonywania badań antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 bez uzgodnienia z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania czy port lotniczy posiada warunki lokalowo-sanitarne umożliwiające odizolowanie osób, u których stwierdzony zostanie dodatni wynik badania” - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Ponieważ nie pojawiła się jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy testy na lotnisku zwalniają z kwarantanny, portal Fly4Free poprosił o uzupełnienie informacji.

"W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że jeżeli test jest wykonany przed przejściem granicznym i da wynik negatywny, to taka osoba będzie zwolniona z kwarantanny” - poinformowało MZ.
Podróże

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access