mieszkasz w londynie banner

Brexit to "zakładanie państwa od nowa" (5)

Brexit zniszczy ponad 750 umów międzynarodowych

Brexit to "zakładanie państwa od nowa"
Brexit to "zakładanie państwa od nowa"

Analiza prawna wykonana przez Financial Times wskazuje, że powrót do normalnego funkcjonowania Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej będzie wymagał odnowienia kontaktów handlowych i dyplomatycznych ze 168 krajami.

759 umów

Czterdzieści cztery lata obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej to czas, w którym wszelkie umowy były negocjowane w ramach Wspólnoty. UE jest organem nadrzędnym, który reprezentuje poszczególne kraje w rozmowach międzynarodowych dotyczących handlu i prawa. Setki tysięcy stron aktów prawnych, przepisów, umów obejmujących praktycznie wszystkie aspekty współczesnej ekonomii - od możliwości wysyłania samolotów do Ameryki, poprzez handel żywcem z Islandią, aż do łowienia ryb na terytoriach zamorskich - to wszystko spada w niebyt w momencie przecięcia więzi między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Obecnie trwają prace analityczne nad porozumieniami pochodzącymi sprzed 1973 roku, być może niektóre pozostaną w mocy pozwalając Wielkiej Brytanii od pierwszego dnia samodzielności mieć pewne wiążące traktaty i umowy.

  • Główną część stosu przeznaczonego na śmietnik stanowią umowy handlowe, jest ich aż 295.
  • 202 umowy dotyczą szeroko pojętej współpracy - od wymiany informacji po wspólne działanie służb.
  • Rybołówstwo jest popularnym tematem umów, Wielka Brytania, w ramach UE, ma ich aż 69.
  • 65 umów dotyczących transportu międzynarodowego.
  • 49 umów celnych dotyczących przewozu towarów i odprawy osób.
  • Tematyka nuklearna, w tym części, paliwo oraz wiedza, objęta jest 45 umowami.
  • 34 umowy strzegą wszystkiego, co wiąże się z rolnictwem.

O ile Więc teraz w świetle reflektorów znajdują się głównie negocjacje z Unią Europejską, o tyle warto pamiętać, że powrót do życia gospodarczego będzie wymagał co najmniej 750 mniejszych procesów negocjacyjnych. Mniejszych nie oznacza niestety szybszych, ponieważ tutaj akceptację będzie musiała wyrazić Unia Europejska, Wielka Brytania oraz kraje trzecie.

Zakładanie nowego kraju

Prawnicy określają proces czekający Wielką Brytanię jako w zasadzie "zakładanie kraju od nowa". Oczywiście dla zwolenników Brexitu jawi się to jako możliwość zrobienia wszystkiego lepiej, bez ograniczeń nakładanych przez nadrzędną Unię Europejską. Z drugiej - brak tak dużych "pleców" budzi dawne konflikty, jak na przykład zaostrzający się spór między Hiszpanią a Wielką Brytanią o Gibraltar - Hiszpanie już zapowiedzieli, że nie podpiszą żadnej umowy handlowej jeśli Gibraltar będzie uznawany za terytorium brytyjskie.

Problemem są jednak nie tylko rozmiary potrzebnego na negocjacje czasu - każda umowa to wyjazdy, negocjacje, podpisywanie dokumentów, uzgadnianie stanowiska, ale także niechęć wielu krajów do podjęcia tematu przed poznaniem wyniku negocjacji UK z UE.

To dopiero początek

759 umów nie obejmuje porozumień związanych z działalnością w ramach ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Handlu, ani wielu umów związanych z nauką, zdrowiem i badaniami. Jest to spowodowane faktem, że o ile nie są one podpisywane za pośrednictwem Unii, o tyle nawiązują w wielu punktach do prawa europejskiego - nie wiadomo tak do końca jaki będzie ich status po zakończonych negocjacjach. Te 759 umów jednak jest tak istotnych, że funkcjonowanie bez nich na arenie międzynarodowej jest niemożliwe.

Nie tylko czarne barwy

Część krajów konsekwentnie odmawiających członkostwa w Unii Europejskiej, na przykład Szwajcaria i Norwegia, jest zadowolonych z możliwości podpisania nowych umów. Obecne regulacje są bowiem bardzo szczegółowe i restrykcyjne, zapowiadane nowe umowy mają mocno liberalizować wiele kwestii związanych z biurokracją. W gronie krajów pozaueropejskich również Korea Południowa ma nadzieję na znaczne uproszczenie procedur handlowych.

Wiele krajów będzie się starało coś ugrać przy okazji - Nowa Zelandia już zapowiedziała, że nie zgodzi się na zmniejszenie limitów sprzedaży baraniny do UE, natomiast umowa handlowa z UK ma ogólnie powiększyć eksport do Europy. Wiele państw snuje także plany, których jeszcze nie ujawniono. Problemy mogą się więc pojawić z zupełnie nieoczekiwanej strony.

Światowa Organizacja Handlu, czyli jedność nieoczekiwana

Światowa Organizacja Handlu ma podobne podejście do rewizji umów jak Unia Europejska - muszą się na nią zgodzić wszyscy członkowie. UE ma ich 28, WTO - aż 164. Ambasador Rosji przy UE zapytany czy Rosja będzie blokować inicjatywy Wielkiej Brytanii odpowiedział: "Rosyjska dyplomacja jest znana z twardych negocjacji. Jesteśmy z tego dumni".

Sprawa amerykańska

Szczególnie trudna przeprawa czeka negocjatorów brytyjskich w starciu z administracją USA. Wiele strategicznych umów, na przykład dotyczących energii atomowej, musi przejść przez kongres. Negocjatorzy po stronie USA spodziewają się raczej gładkiego przejścia, wskazują jednak: "Między ustami a brzegiem pucharu wiele może się zdarzyć" - mówi John Byerly, który odpowiadał za obecnie obowiązujące porozumienie o otwartym niebie.
Polityka

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today