Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Kto będzie premierem, kto stworzy rząd, czy będzie rząd mniejszościowy lub przyspieszone wybory - pełna analiza

Czym dokładnie jest "zawieszony parlament" i jak to wpłynie na politykę - wyjaśniamy.

Kto będzie premierem, kto stworzy rząd, czy będzie rząd mniejszościowy lub przyspieszone wybory - pełna analiza
Kto będzie premierem, kto stworzy rząd, czy będzie rząd mniejszościowy lub przyspieszone wybory - pełna analiza

Utworzenie większościowego rządu oznacza konieczność uzyskania 326 miejsc w parlamencie. Już jest jasne, że żadnej partii się to nie udało.

Premier

Theresa May pozostaje premierem, a rządem nadal jest rząd konserwatystów. Będzie tak dopóki nie zostanie podjęta decyzja kto będzie próbował tworzyć nowy rząd lub dopóki Theresa May nie zrezygnuje ze stanowiska.

Czy to konserwatyści stworzą nowy rząd?

Tak naprawdę - niekoniecznie. Partia z największą liczbą posłów generalnie określana jest jako zwycięzca wyborów, przeważnie to jej lider zostaje premierem. W obecnej sytuacji możliwe jest jednak, że rząd zostanie uformowany przez partię o drugiej największej liczbie posłów, w tym wypadku Partię Pracy, z pomocą innych ugrupowań.

Partia Pracy zadeklarowała jednak, że w takiej sytuacji będzie raczej tworzyć rząd mniejszościowy.

Co dalej?

Zarówno Theresa May, jak i Jeremy Corbyn, będą ważyć opcje i rozmawiać z ewentualnymi koalicjantami w celu utworzenia rządu koalicyjnego. Mogą też próbować utworzyć rządy mniejszościowe, które będą musiały każdorazowo znajdować oparcie w innych partiach podczas uchwalania prawa.

Pierwszeństwo tworzenia rządu

Theresa May pozostaje na stanowisku premiera, będzie je piastować podczas prób tworzenia większościowego rządu.

Jeśli okaże się, że nie może ona uzyskać większości, a Partia Pracy może, oczekiwaniem jest, że May poda się do dymisji. Wówczas to Jeremy Corbyn zostanie premierem.

Partia Pracy nie musi jednak grzecznie czekać w kolejce - może prowadzić rozmowy w tym samym czasie, a także z tymi samymi potencjalnymi koalicjantami.

Czas na stworzenie rządu

Oficjalnie - tyle, ile będzie trzeba. Koalicja z 2010 roku powstała w 5 dni, teraz raczej nie uda się to tak szybko. Pierwsza data graniczna przypada na 13 czerwca, kiedy jest pierwsza sesja nowego parlamentu. Wytyczne mówią, że do tej daty premier powinien utworzyć koalicję aby utrzymać się przy władzy, albo powinien zrezygnować.

Jednocześnie taka rezygnacja może nastąpić wtedy, gdy May będzie pewna, że nie może utworzyć nowego gabinetu, a Corbyn może. Aby uzyskać takie informacje może być konieczne posiedzenie parlamentu aby May mogła sprawdzić, czy zdobędzie wotum zaufania.

Drugi termin

Jeśli niepewność co do utworzenia rządu druga data graniczna przypada na 19 czerwca - rząd musi sprawdzić, czy jest w stanie przyjąć program proponowany w przemówieniu królowej. Theresa May może zaryzykować pozostanie premierem do tego momentu licząc na uzyskanie wystarczającej liczby głosów w głosowaniu 19 czerwca.

Jeśli natomiast May zrezygnuje przed tą datą i przekaże władzę laburzystom 19 czerwca będzie testem dla Corbyna wskazującym, czy może on stworzyć rząd.

Rząd mniejszościowy

Obie partie mogą zdecydować się na utworzenie rządu mniejszościowego. Polega on na obsadzeniu stanowisk bez posiadania większości głosów w parlamencie. Oznacza to niemożność przegłosowania nowych praw bez pomocy innych partii - na przykład gdyby taki rząd uformowała Partia Pracy do batalii parlamentarnych będą jej potrzebne głosy Szkockiej Partii Narodowej oraz Liberalnych Demokratów.

Obecnie jest to kusząca opcja, ponieważ partie są wyraźnie podzielone. A do skutecznego kontrowania działań rządu mniejszościowego potrzebna jest mogąca się porozumieć opozycja. W praktyce przy obecnych różnicach programowych - niewiele jest kwestii, które spowodowałyby zjednoczenie się wszystkich partii opozycyjnych.

Koalicja

Dwie lub więcej partii mogą formalnie stworzyć jednolite ugrupowanie rządzące. Posłowie mniejszego koalicjanta otrzymują część stanowisk rządowych, a program rządu tworzony jest przez wszystkich uczestników koalicji.

Obecnie szanse na koalicję konserwatystów i Liberalnych Demokratów są dużo niższe niż w 2010, kiedy taki rząd udało się stworzyć. Obecne programy wyborcze obu tych partii mają bardzo wiele punktów konfliktowych.

Laburzyści mogą spoglądać w stronę Szkotów i Liberalnych Demokratów, jednak Corbyn, póki co, wyklucza taki układ. Co więcej - nawet siły tych trzech partii nie dają większości.

Kolejne przyspieszone wybory

Poprzednie przykłady rządów mniejszościowych częstokroć kończyły się wyborami w pierwszym możliwym terminie, aby pozwolić na próbę utworzenia rządu większościowego. Czasami też opozycja ustala głosowanie nad wotum nieufności skutkujące przyspieszonymi wyborami.

Brexit

Termin rozpoczęcia rozmów ustalony na 19 czerwca może zostać opóźniony w przypadku braku sformowanego rządu. Jeremy Corbyn podkreśla jednak, że równie dobrze rozmowy mogą być prowadzone przez "rząd będący danego dnia u władzy".

Królowa

Zwyczaj nakazuje królowej powstrzymanie się od angażowania się w rozgrywki partyjne. Jeśli jednak prawdopodobne będzie nieprzyjęcie programu podczas przemówienia królowej może ona nie pojawić się w parlamencie osobiście.

Kryzys konstytucyjny

Tak naprawdę nie do końca wiadomo co będzie się działo, jeśli nie uda się stworzyć parlamentu. Brak spisanej konstytucji Wielkiej Brytanii sprawia, że prawnicy opowiadają się za różnymi możliwymi rozstrzygnięciami.

Jeśli May nie zdobędzie zaufania parlamentu może ona przekazać władzę innemu posłowi konserwatystów, który będzie miał 14 dni na stworzenie rządu.

Gdyby May stworzyła rząd mniejszościowy, ale jej program zostałby odrzucony podczas przemówienia królowej, ustąpiłaby i oddała władzę liderowi opozycji. Nigdy jednak w historii Wielkiej Brytanii nie zdarzyło się przekazanie władzy innej partii bez wyborów powszechnych, brak precedensu poskutkowałby, w opinii prawników, kryzysem konstytucyjnym.

Tagi: polityka
Polityka

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
ANGLIA.today