mieszkasz w londynie banner

Odejście od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka będzie celem May na 2020 rok

Zmiany mają sięgać dużo głębiej niż proponował Cameron.

Abu Katada po skutecznym nakazie deportacji / wikimedia
Abu Katada po skutecznym nakazie deportacji / wikimedia

Europejska Konwencja Praw Człowieka jest bytem niezależnym od Unii Europejskiej. Zapowiadana przez Camerona rezygnacja z jej ratyfikacji nie została wcielona w życie, teraz Theresa May odsuwa jej realizację na czas po następnych wyborach parlamentarnych. Powodem jest konieczność zdobycia szerszego poparcia parlamentarnego i obywatelskiego dla tej kontrowersyjnej inicjatywy.

Jednocześnie z odsunięciem terminu następuje zmiana warunków. Cameron chciał przejścia na użycie British Bill of Rights, cięcia proponowane przez May idą jednak dalej w zmniejszaniu praw obywateli. Z tego powodu nie będzie to przeprowadzane w zwykłym trybie, ponieważ dla części torysów są to zmiany zbyt głęboko sięgające. The Telegraph cytuje anonimowe źródło przy rządzie dowodząc, że plan May obejmuje przeforsowanie tych zapisów jako manifestu wyborczego. Wpisanie do manifestu sprawia, że staje się to kwestią dyscypliny partyjnej, a więc także niechętni posłowie będą zobowiązani poprzeć wniosek premier. 

Oficjalnym powodem odsunięcia prac nad przejściem na wewnętrzne przepisy dotyczące praw człowieka jest chęć zmniejszenia bałaganu legislacyjnego związanego z pracami wokół Brexitu. Prokurator Generalny Jeremy Wright podkreśla, że sama treść Konwencji nie jest czymś, co jest wbrew intencjom Brytyjczyków. Jednak praktyczne stosowanie jej zapisów "przysparza rządowi pewnych trudności". 

Wedle argumentacji władz największym problemem jest deportacja zagranicznych przestępców łapanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Obecnie podpisane są umowy z krajami, do których przestępcy są wysyłani na odsiadywanie wyroku wydanego w sądach Wielkiej Brytanii. Problematyczna jest jednak deportacja osób, których kraje odmawiają podpisania takiego porozumienia. Przepisy te miały też utrudniać Theresie May usunięcie z kraju Abu Katady - kaznodziei nienawiści.
Polityka

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access