mieszkasz w londynie banner

Premier Szydło o Brexicie w Sejmie RP

Premier Beata Szydło przedstawiła wczoraj w Sejmie stanowisko Polski wobec zbliżającego się rozejścia dróg Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej.

Premier Szydło o Brexicie w Sejmie RP
Premier Szydło o Brexicie w Sejmie RP

Premier wskazała na fakt, że wynik brytyjskiego referendum nie jest efektem społecznego rozczarowania Unią w obrębie jednego tylko kraju: "Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że Brexit to jest podsumowanie punktu, w którym znalazła się sama Wspólnota"

Szydło podkreśliła też, jak ważne stosunki nadal łączą Polskę i UK: "Czy będzie członkiem UE, czy nie, Wielka Brytania zostanie dla polskiego rządu istotnym partnerem"

W kwestii dalszej obecności Polaków w UK, Szydło powtórzyła raz jeszcze, o co zabiega strona polska: "Polscy obywatele nie mogą doznawać ograniczeń na podstawie populistycznych haseł, całkowicie oderwanych od realiów ekonomicznych. Ochrona praw oraz godności Polaków za granicą, w tym na terenie Wielkiej Brytanii, stanowi priorytet polskiego rządu"

Premier wyraziła jednocześnie nadzieję na powrót do ojczyzny choć części emigrantów zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie: "Nie chcemy być krajem, z którego ludzie emigrują, ale takim, do którego chętnie wracają. Chcemy stworzyć prężne środowisko gospodarcze, umożliwiając reemigrantom stosowne zatrudnienie"

W opinii Szydło rzeczywistość po Brexicie będzie stawiać przez Europą wiele wyzwań, ale część z nich może przynieść pozytywne efekty. Unia musi się reformować i zmieniać, by rosnąć w siłę i oswobadzać z biurokracji: "Trzeba to głośno i wyraźnie powiedzieć: nie można lekceważyć głosu europejskich obywateli (...) Trzeba go słuchać, a nie odwracać się do niego plecami, jak to proponują niektórzy brukselscy politycy"

Jak podsumowała: "Przywódcy państw UE, ale i przywódcy Wspólnoty muszą zdać sobie sprawę, że tylko poprzez powrót do chrześcijańskich wartości, które legły u podstaw zjednoczenia, można pozytywnie zmienić UE"

Emito.net

Tagi: Brexit
Polityka

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access