Pieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.ukPieniadze.org.uk

Podwójny podatek dla pracujących za granicą

Sejm przyjął nowelizację ustawy podatkowej, co w praktyce oznacza, że osoby dzielące swój czas na pracę w Polsce i za granicą zapłatą podatek podwójnie.

needpix.com/tax
needpix.com/tax

Do tej pory osoby dzielące swój czas na pracę za granicą i w Polsce płaciły podatek tylko w kraju, którego dochody dotyczyły. Ulga abolicyjna umarza opłaty, będące nadwyżką od podatku zapłaconego za granicą. Według Ministerstwa Finansów z ulgi korzysta ok. 67 tysięcy osób. Od 1 stycznia 2021 osoby zarabiające za granicą, ale pozostające polskimi rezydentami podatkowymi (krótki czas pracy za granicą, posiadanie najbliższej rodziny w Polsce) będą musiały zapłacić podwójny podatek.

Podatnicy, których dotkną nowe przepisy, będą musieli zapłacić PIT według polskiej tabeli podatkowej. Nowa ulga abolicyjna oznacza, że osoby, których dotyczyć będzie ustawa, będą mogły odliczyć maksymalnie 1360 zł, co w praktyce oznacza niemal całkowitą likwidację ulgi. Swoją decyzję Ministerstwo Finansów uzasadniło, podając, że poprzednia ulga nie realizowała polityki podatkowej państwa i nie skłaniała podatników do osiągania dochodów w Polsce.

Efektem tych zmian mogą być decyzje Polaków o osiedleniu się na stałe poza granicami Polski, zmiana kraju rezydencji podatkowej lub po prostu wybór pracy „na czarno”.
Praca

ANGLIA.today
Anglia.today/firmy
Joblee content
Pianiadze banner
ANGLIA.today